Navigation Menu

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Hakeminen varhaiskasvatukseen tapahtuu sähköisesti Daisy-asiointipalvelussa (eDaisy).

Päiväkotipaikat ovat haettavissa tulevalle toimintakaudelle (1.8.-31.7.) helmi-maaliskuussa, muina aikoina ryhmiin voi päästä, jos paikkoja vapautuu kesken toimintakauden.

Perhepäivähoito- ja vuorohoitopaikat ovat haettavissa ympäri vuoden.

Jätä hakemus viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikkaa. Mikäli hoidon tarpeen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa ja varhaikasvatuspaikan tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai äkillisestä opiskelupaikan saamisesta, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin varhaiskasvatuksen tarve alkaa.

Lapsi aloittaa varhaiskasvtuksessa