Navigation Menu

Työ ja yrittäjyys / Vihreä teollisuus / Aloituskuva

Työ ja yrittäjyys / Vihreä teollisuus / Aloitussivu

Vihreän teollisuuden alue

 

Vihreän teollisuuden alue sijaitsee Voimatien varressa Pitkämäen kaupunginosassa (kartta).

Alue on luotu biotalouden ja kiertotalouden lähtökohdista ja siitä uskotaan lähivuosina kehittyvän näihin toimialoihin kytkeytyvän yritystoiminnan keskittymä. Vihreän teollisuuden alueen toimijoiden odotetaan soveltavan kestävän kehityksen periaatteita ja tuottavan tuotteita ja palveluita vähäpäästöisesti, resurssitehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Nurmes on HINKU-kaupunki eli mukana ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkostossa ja sitoutunut verkoston kunnianhimoisiin ilmastopäästövähennyksiin.

Teollisen tuotannon ohella alueelle rakentuu innovatiivista T&K-toimintaa ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja. Mikäli kaikki alueelle kaavaillut yrityshankkeet toteutuvat täysimääräisesti, alueen välitön ja välillinen työpaikkapotentiaali on noin 400 henkilötyövuotta.   

Alueella jo toimivia yrityksiä ovat:

  • energiapuun korjuuta ja myyntiä harjoittava KME Karjalan Metsä ja Energia Oy
  • puunkorjuuseen, saaristopuunkorjuuseen ja puunkuljetukseen erikoistunut Koneurakointi S. Kuittinen Oy
  • Huolto - Osapiste Oy, raskaan kaluston varaosa- ja huoltopalvelu
  • Kuljetusliike Pellikka Oy, jonka palveluihin kuuluvat nosto- ja kuljetustyöt, ruokamullan valmistus, maarakennus sekä puhtaiden jätejakeiden vastaanotto ja kierrätys
  • RP Timber Oy,  Hamina Kotkan satamassa toimiva satamaoperaattori, joka perusti sisämaanterminaalin alueelle
  • Kuljetusliike Ruokolainen Oy, puun lastaus

Uusi puun purku- ja lastausterminaali ja yksityinen teollisuusraide valmistui alueelle lokakuussa 2018. Terminaalin puun käsittelykapasiteetti on 300 000 kuutiota vuodessa ja se toteutettiin Liikenneviraston ja Nurmeksen kaupungin yhteistyönä; hanketta rahoittaa myös Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Lue lisää tästä.


Lisätietoja alueesta:

Ympäristövaikutusten arvioinnin selostus ja liiteaineistot (2015)

Nurmeksen biodieseltehdas, hiililaitos ja saha voidaan luvittaa suoraan - olemassa oleva ympäristövaikutusten arviointimenettely on riittävä

YVA-selostus

YVA-selostuksen liiteaineisto

linkki, vihreän teollisuuden esittelyvideo

Linkki youtubeen, Nurmes esittelyvideo

(linkki avautuu YouTube -videopalveluun)

Yrittäjäksi Pohjois-Karjalaan -video

Sijoitu Vihreän teollisuuden alueelle

Rohkeat investoinnit Vihreän teollisuuden alueelle luovat vahvan perustan metsäbiotalouden kasvuun Nurmes - Valtimo -alueella. Vihreän teollisuuden alue on Nurmeksessa toimiva resurssitehokas ja ekologiset arvot huomioonottava teollisuusalue. Nurmeksessa on vahva yhteishenki ja sitoutuminen yrityksiin. Katso yrittäjien kommentit ja teollisuusalueen esittely.

Linkki youtubeen, Yrittäjäksi Pielisen Karjalaan

Linkki youtubeen, Nurmes esittelyvideo

(linkki avautuu YouTube -videopalveluun)