Navigation Menu

Asuminen ja ympäristö / Yksityistiet / teksti

Yksityistiet

Avustusten haku

Yksityistieavustusten haku on muuttunut sähköiseksi. Avustusta haetaan Miunpalvelut palvelusivuston kautta. Asiointipalvelu edellyttää sähköistä käyttäjän tunnistamista.

Kunnossapitoavustus edellisen vuoden kunnossapitokustannuksiin on haettavissa vuosittain helmikuun loppuun mennessä.

Peruskorjausavustusta voi hakea pitkin vuotta samalla sähköisellä lomakkeella kuin kunnossapitoavustusta, mutta lomakkeelta valitaan kohta peruskorjausavustus.

 

Tästä Miunpalvelut-sivustolle avustusten hakuun.

Hakuohje

 

Yksityistielain uudistus 1.1.2019 alkaen aiheuttaa muutoksia mm. kunnan myöntämiin avustuksiin. Uuden yksityistielain mukaan edellytyksenä avustuksen myöntämiselle on, että ”tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.”

Uuden lain mukaisista avustusehdoista päättää kaupunkirakennelautakunta vuoden 2019 aikana.

 

Kunnossapitoavustukset:

Avustusta myönnetään talousarviossa hyväksyttyjen määrärahojen nojalla.

Kunnossapitoavustusten maksuperusteet (teklan päätös)

 

Peruskorjausavustukset:

Tarvittavat liitteet tulee näkyviin lomakkeelle.

Avustusta myönnetään määrärahojen puitteissa, mikäli hanke katsotaan tarpeelliseksi toteuttaa ja se täyttää teknisen lautakunnan hyväksymät ehdot.

Peruskorjausavustusten maksuperusteet (teklan päätös)

 

Uusi yksityistielaki ja sen tuomia muutoksia

Yksityistielaki (560 /2018) korvaa vuonna 1963 voimaan tullen lain yksityisteistä.  Uusi Yksityistielaki tulee voimaan 1.1.2019. Tielautakuntien yksityistielain mukaiset tehtävä lakkaavat 31. päivänä joulukuuta 2019. Kunnat voivat edelleen myöntää avustuksia tiekunnille.

Tiekuntien hallintoa on sujuvoitettu ja uudistettu. Tiekuntien tehtäviä on jokin verran myös laajennettu. Kuntien tehtäviä on vähennetty, tosin rakennusvalvontaviranomaisille on annettu vähäisiä, sen toimialaan liittyviä uusia tehtäviä, joista se voi periä maksun.

Tiejaosto käsittelee vielä keskeneräiset tiejaostolle kuuluneet asiat.

 

Yhteystiedot, kuntatekniikka

Kuntatekniikka

Niko Mahlavuori kaupunkirakennepäällikkö Kaupungintalo, Kirkkokatu 14 75500 Nurmes 04010 45752 niko.mahlavuori(at)nurmes.fi
Mika Tuhkanen kuntatekniikan mestari Kaupungintalo, Kirkkokatu 14 75500 Nurmes 04010 45711 mika.tuhkanen(at)nurmes.fi
Kaisa Komsa-Partanen toimistoinsinööri Kaupungintalo, Kirkkokatu 14 75500 Nurmes 04010 45713 kaisa.komsa-partanen(at)nurmes.fi