Navigaatiovalikko

Kasvatus ja koulutus / oppilashuolto / kuva

Kuvituskuvassa lasten piirustuksia auringonkukista

kasvatusjakoulutus/perusopetus/oppilashuolto

 

Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä kouluissa.

Nurmeksen perusopetuksen oppilashuoltotyöstä kerrotaan kattavasti  oppilashuoltosuunnitelmassa, joka on Kirkkokadun, Porokylän ja Valtimon koulujen yhteinen.

Koulujen yhteisöllinen oppilashuolto

Yhteisöllisellä oppilashuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla kouluissa edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Yhteisöllistä oppilashuoltoa toteuttavat kaikki oppilashuollon toimijat.

Kaikissa Nurmeksen peruskouluissa kokoontuu yhteisöllinen monialainen oppilashuoltoryhmä kerran kuukaudessa. Siihen kuuluvat rehtori, erityisopettaja(t), oppilaanohjaaja (yläkoulu), koulukuraattori, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, lastensuojelun perhetyöntekijä sekä vaihtuvat opettajien ja koulunkäynninohjaajien edustajat. Ryhmän koollekutsujana toimii rehtori. Ryhmässä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia.

Yksilökohtainen oppilashuolto

Oppilas voi tarvita koulunkäynnissään monenlaista tukea fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun aloilla. Yksilökohtaista oppilashuoltoa ovat kouluterveydenhuolto, koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut sekä monialainen yksilökohtainen oppilashuolto ja erityisoppilaitosten omat sosiaali- ja terveyspalvelut opetuksen tueksi. Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina oppilaan sekä -tarpeen niin vaatiessa- hänen huoltajansa suostumukseen. Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä oppilashuollon palveluja.
 
Yksilökohtaisen oppilashuollon kuraattori- ja psykologipalvelut tuottaa Siun sote.