Navigaatiovalikko

Tietoa Nurmeksesta / Päätöksenteko / Osallistu ja vaikuta

Osallistu ja vaikuta!

Kuntalaisena voit vaikuttaa kunnan toimintaan ja päätöksentekoon monin eri tavoin. Tälle sivulle on koottu osallistumisen ja vaikuttamisen toimintatapoja.

Anna palautetta

Anna palautetta palvelusta suoraan palvelutilanteessa. Ota yhteys suoraan viranhaltijaan puhelimitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti.

Siirry yhteystietosivulle tästä linkistä

Voit myös antaa palautetta kotisivujen kautta. Palaute ohjataan oikealle viranhaltijalle.

Siirry palautelomakkeelle tästä linkistä

Ota yhteys valtuutettuun

Kerro asiasta valtuutetuille eteenpäin vietäväksi. Nurmeksessa on 35 valtuutettua.

Valtuutettujen yhteystiedot löydät kaupunginvaltuustoa koskevalta sivulta

Osallistu kuntalaisfoorumeihin

Kuntalaisille avoimista kuulemis- ja keskustelutilaisuuksista tiedotetaan paikallislehdessä ja kaupungin www-sivuilla. Osallistu tilaisuuksiin ja ota osaa keskusteluun.

Tee kuntalaisaloite   

Kuntalaiset voivat tehdä aloitteita kaupunkia koskevissa asioissa. Nurmeksen kaupunki on liittynyt Oikeusministeriön ylläpitämään Kuntalaisaloite.fi -palveluun. Palvelun kautta kuntalaisilla on mahdollisuus tehdä kaupungille aloitteita sekä seurata muiden tekemiä aloitteita.

Aloitteen voi myös toimittaa kaupunginkansliaan henkilökohtaisesti, kirjepostilla tai sähköpostitse.

Lue lisää kuntalaisaloitteen tekemistä tästä linkistä

Tutustu kaupungin päätöksentekoon ja äänestä vaaleissa

Kaupungin päätöksentekoon voi vaikuttaa äänestämällä kunnallisvaaleissa. Vaalit pidetään joka neljäs vuosi. Kuntalaisten kunnallisvaaleissa valitsemista valtuutetuista koottu kaupunginvaltuusto päättää kaupungin tärkeimmistä asioista ja hallinnon järjestämisestä. Äänestämisestä tarkemmin vaalien aikaan vaalisivuilla,  www.nurmes.fi/vaalit.

Toimielinten käsittelyssä oleviin asioihin ja päätöksiin voi tutustua tästä linkistä

Kaupunginvaltuuston kokoukset ovat julkisia ellei valtuusto jonkin erityisen asian kohdalta toisin päätä, joten kokouksiin voi halutessaan myös mennä paikan päälle.

Kaupunginvaltuuston kokouksia voi seurata nyt myös suorana kaupungin YouTube-kanavalla. Tallenne on nähtävillä 14 vuorokautta kokouksesta.

Siirry kaupungin YouTube-sivustolle tästä linkistä.

Muutoksenhakumahdollisuus

Kaupunginhallituksen, lautakunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tarvittaessa hakea muutosta päätökseen tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus tehdään edellä tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella.

Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Päätöksen liitteenä on muutoksenhakuohje, josta löytyvät tarvittavat tiedot muutoksenhakua varten. Tarvittaessa lisätietoa voi kysyä kirjaamosta.

Nurmeksen kaupunki / Hallintopalvelut / Kirjaamo
Käynti- ja postiosoite: Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes
Puh. 04010 45007
kirjaamo(at)nurmes.fi