Navigaatiovalikko

Tietoa Nurmeksesta / Talous / Rahastot

 

Rahastot

Kaupungin tilinpidossa hoidetaan myös kaupungin lahjoitusrahastojen kirjanpito. Kaupungilla on kaksi lahjoitusrahastoa: Sivistysrahasto ja Vanhusten viriketoiminnan tukirahasto.

Sivistysrahaston vuotuisen tuoton jakamisesta päättää hyvinvointilautakunta apurahoina:

1. oppivelvollisuuttaan suorittaville,
2. keskiasteen ammatillisissa ja yleissivistävissä oppilaitoksissa se käkorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskeleville ja
3. vapaaehtoisia harrastus- ja sivistysopintoja harjoittaville sekä tukemalla kaupungin oppilaitosten opetusohjelmiin kuuluvia omarahoitteisia hankkeita.

Vanhusten viriketoiminnan tukirahaston tarkoitus on tukea vanhusten viriketoimintaa vanhainkodissa. Siun soten aloitettua toimintansa,varojen käytöstä on päättänyt Kyrölän palvelukeskuksen johtaja ja talousjohtaja on hyväksynyt laskut Nurmeksen kaupungin organisaatiossa.

Rahastojen säännöt:

Sivistysrahasto

Vanhusten viriketoiminnan rahasto

Riskirahasto