Navigation Menu

Tietoa Nurmeksesta / Yleisesittely / Hinku

Kohti hiilineutraalia kuntaa

Nurmeksen kaupunki on kaupunginvaltuuston päätöksellä 26.6.2014 § 43 hakeutunut HINKU-kunnaksi ja samalla sitoutunut noudattamaan HINKU-kriteerejä. Päätöksellä Nurmeksen kaupunki sitoutuu tavoittelemaan koko alueensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.Hinku-logo

HINKU-kriteereillä tarkoitetaan kuntien ilmastonmuutoksen hillintätoimia ja linjauksia, joilla kunta uskottavasti sitoutuu vähentämään oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä sekä vaikuttamaan alueensa toimijoihin (asukkaat, yritykset, maa- ja metsätalousyrittäjät sekä vapaa-ajan asukkaat) siten, että alueen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä tavoitellaan hiilineutraaliutta.

HINKU-kriteerit täyttävästä kunnasta saa käyttää nimitystä HINKU-kunta. HINKU-kunnat kuuluvat HINKU-foorumiin ja saavat oikeuden käyttää HINKU-logoa. HINKU-kriteerit on laatinut Suomen ympäristökeskus (SYKE).

Nurmeksen kaupunki oli mukana kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa ja energiaohjelmassa 2008-2016 (KETS), joka päättyi 31.12.2016. Nurmeksen kaupunki on kaupunginhallituksen päätöksellä (17.2.2020 § 43) liittynyt Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen myös kaudelle 2017-2025. Sopimuksen myös Nurmeksen kaupunki sitoutuu 7,5 prosentin päästövähennykseen vuodesta 2017 vuoteen 2025.

Nurmes on vähentänyt kasvihuonepäästöjä muuta maakuntaa nopeammin

Sanoista HINKU-tekoihin

Nurmeksessa on vähennetty 21 prosenttia kasvihuonepäästöistä vuodesta 2005 vuoteen 2017. Se on hieman enemmän kuin maakunnassa keskimäärin, neljänneksi eniten.

Nurmeksessa suurin osa päästövähennyksistä on tullut kaukolämmöstä. Nurmeksen Lämpö oy on 12 vuodessa vähentänyt kasvihuonepäästöjä jopa 70 prosenttia. Karelia ammattikorkeakoulun tutkimuksen mukaan Nurmeksessa kaukolämpö on kaikkein vähähiilisintä Pohjois-Karjalassa, sillä yhtiö on luopunut kokonaan raskaan polttoöljyn polttamisesta. Kaukolämpö näkyy tilastoissa myös siksi, koska yhä useampi omakotitalo lämpiää öljylämmityksen sijaan nykyisin kaukolämmöllä. Myös kaupunki on pyrkinyt hankkiutumaan eroon omien kiinteistöjensä öljylämmityksistä. Myös sillä, että vajaalla käytöllä olleita kohteita on purettu, on suuri merkitys.

Yksi näkyvimmistä Nurmeksen HINKU-teoista tähän mennessä on ollut aurinkopaneelien asentaminen kiinteistöjen katoille. Aurinkovoimaa käytetään jo mm. Hyvärilän kartanohotellissa ja Pikku-Kaarlen päiväkodissa, ja paneelit ovat tulossa myös vuokrataloyhtiön puukerrostaloon ja Nurmes-taloon.

Myös yksityisellä sektorilla on innostuttu aurinkovoimasta. PKO asentaa vuoden loppuun mennessä paneeleja Porokylän S-marketin katolle, ja Porokylän Leipomo on toivonut paneeleja katolleen Nurmeksen vuokrakiinteistöön. Lisäksi noin kymmenkunta kuntalaista investoi aurinkopaneeleihin Hinku-hankkeen yhteishankinnassa.

Nurmeksen kaupunki on myös vaihtanut led-lamppuja katuvalaistukseen ja osaan kiinteistöistä. Valaistuksen uusimisella säästöä tulee jopa 60 prosenttia.

Uusiutuvaa energiaa 2020

Uusiutuvaa energiaa 2020

Nurmeksen kaupungin käyttämä sähkö tulee vuonna 2020 uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettuna. Sähkön toimittaa Pohjois-Karjalan sähkö Oy.

Lue lisää uusiutuvalla energiamuodoilla tuotetusta sähköstä tästä linkistä

GO-sähkö logo

Yhteystiedot, Hinku

Yhteystiedot

Nurmeksen kaupunki Kaupungintalo, Kirkkokatu 14 75500 Nurmes kirjaamo(at)nurmes.fi