Navigation Menu

nurmes-info/hallinto/kaupungin johtoryhmä

Johtoryhmätyöskentely

Nurmeksen kaupunki järjestää ja tuottaa hyvinvointi- ja elinvoimapalveluja. Kaupungin tuotanto-organisaatio jakaantuu hyvinvointi- ja elinvoimapalveluihin ja molemmilla toimialoilla on omat johtoryhmänsä.

Kaupungin johtoryhmä

Kaupungin johtoryhmään kuuluvat kaupunginjohtaja Pasi Parkkinen, hallintojohtaja Leena Timonen, talousjohtaja Salla Ovaskainen, konsernijohtaja Kyösti Korhonen, tekninen johtaja Olli Kakkinen, hyvinvointijohtaja Petri Moilanen ja Pikes Oy:n toimitusjohtaja Minna Heikkinen. Johtoryhmän sihteerinä toimii johdon sihteeri Paula Karjalainen.

Johtoryhmä kokoontuu joka ensimmäinen ja kolmas maanantai, jokainen viranhaltija on vuorollaan puheenjohtaja. Johtoryhmän tehtävänä on avustaa kaupunginjohtajaa.

Kaupungin johtoryhmän lisäksi kaupungissa toimii elinvoimapalvelujen johtoryhmä, johon kuuluvat kaupunginjohtaja Pasi Parkkinen, tekninen johtaja Olli Kakkinen ja Pielisen Karjalan kehittämiskeskuksen edustaja. Elinvoimapalvelujen johtoryhmä käy läpi mm. elinkeino- ja yrittäjyysasioita.

Yhteystiedot, jory

Kaupungin johtoryhmän yhteystiedot

Pasi Parkkinen kaupunginjohtaja 04010 45001
Paula Karjalainen johdon sihteeri 04010 45003
Leena Timonen Hallintojohtaja 04010 45002
Salla Ovaskainen talousjohtaja 04010 41302
Petri Moilanen hyvinvointijohtaja 04010 45101
Olli Kakkinen tekninen johtaja 04010 45750

etunimi.sukunimi(at)nurmes.fi

Kyösti Korhonen Konsernijohtaja 040 104 1002
Minna Heikkinen toimitusjohtaja, PIKES Oy 050 599 4326 minna.heikkinen(at)pikes.fi

Kaupunki ja päätöksenteko, hypa johtoryhmän esittely

Hyvinvointipalvelujen johtoryhmä

Hyvinvointipalvelujen johtoryhmä yhteensovittaa hyvinvointipalvelujen toimialan toimintaa. Johtoryhmä koostuu hyvinvoinpalvelujen toimialan johtavista viranhaltijoista.

Hyvinvointipalvelujen johtoryhmään kuuluvat hyvinvointijohtaja Petri Moilanen, kulttuuripalvelujen tulosaluepäällikkö Marjo Säkkinen, vapaa-aikapalvelujen tulosaluepäällikkö Armi Laukkanen, aluejohtaja Sanna Valjus, varhaiskasvatuksen tulosaluepäällikkö Tarja Lipponen, Lukion rehtori Timo Karppinen, Kirkkokadun koulun rehtori Jukka Ikonen, Porokylän koulun vs. rehtori Juha Partanen, Valtimon koulun rehtori Katri Korhonen ja hyvinvointipalvelujen hallintosihteeri. Johtoryhmän sihteerinä toimii hyvinvointipalvelujen hallintosihteeri.

Johtoryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Johtoryhmän tehtävänä on jakaa tietoa tulosalueiden välillä sekä avustaa hyvinvointijohtajaa.

 

Yhteystiedot, hypa jory

Hyvinvointipalvelujen johtoryhmän yhteystiedot

Petri Moilanen hyvinvointijohtaja 04010 45101
Niina Taurovaara hallintosihteeri 04010 45104
Marjo Säkkinen kulttuuripalvelujen tulosaluepäällikkö 04010 45150
Armi Laukkanen vapaa-aikapalvelujen tulosaluepäällikkö 04010 45107
Sanna Valjus päivähoidon aluejohtaja, alue 2 04010 41221
Tarja Lipponen varhaiskasvatuksen tulosaluepäällikkö 04010 45319
Timo Karppinen rehtori, Nurmeksen lukio 04010 45171
Jukka Ikonen rehtori, Kirkkokadun koulu 04010 45140
Juha Partanen vs. rehtori, Porokylän koulu 04010 45122
Katri Korhonen rehtori, Valtimon koulu 04010 41101