Navigation Menu

nurmes-info/hallinto/kaupungin johtoryhmä

Johtoryhmätyöskentely

Nurmeksen kaupunki järjestää ja tuottaa hyvinvointi- ja elinvoimapalveluja. Kaupungin tuotanto-organisaatio jakaantuu hyvinvointi- ja elinvoimapalveluihin ja molemmilla toimialoilla on omat johtoryhmänsä.

Kaupungin johtoryhmä

Kaupungin johtoryhmään kuuluvat kaupunginjohtaja Asko Saatsi, hallintojohtaja Riikka Boren, talousjohtaja, konsernijohtaja Kyösti Korhonen, vs. tekninen johtaja Olli Kakkinen, hyvinvointijohtaja Petri Moilanen ja Pikes Oy:n toimitusjohtaja Minna Heikkinen. Johtoryhmän sihteerinä toimii johdon sihteeri Paula Karjalainen.

Johtoryhmä kokoontuu joka ensimmäinen ja kolmas maanantai, jokainen viranhaltija on vuorollaan puheenjohtaja. Johtoryhmän tehtävänä on avustaa kaupunginjohtajaa.

Kaupungin johtoryhmän lisäksi kaupungissa toimii elinvoimapalvelujen johtoryhmä, johon kuuluvat kaupunginjohtaja Asko Saatsi, vs. tekninen johtaja Olli Kakkinen ja Pielisen Karjalan kehittämiskeskuksen edustaja. Elinvoimapalvelujen johtoryhmä käy läpi mm. elinkeino- ja yrittäjyysasioita.

Yhteystiedot, jory

Kaupungin johtoryhmän yhteystiedot

Asko Saatsi kaupunginjohtaja 04010 45001
Paula Karjalainen johdon sihteeri 04010 45003
Riikka Boren hallintojohtaja 04010 45002
Kyösti Korhonen konsernijohtaja 04010 41002
Petri Moilanen hyvinvointijohtaja 04010 45101
Olli Kakkinen vs. tekninen johtaja 04010 45752

etunimi.sukunimi(at)nurmes.fi

Minna Heikkinen toimitusjohtaja, PIKES Oy 050 599 4326 minna.heikkinen(at)pikes.fi

Kaupunki ja päätöksenteko, hypa johtoryhmän esittely

Hyvinvointipalvelujen johtoryhmä

Hyvinvointipalvelujen johtoryhmä yhteensovittaa hyvinvointipalvelujen toimialan toimintaa. Johtoryhmä koostuu hyvinvoinpalvelujen toimialan johtavista viranhaltijoista.

Hyvinvointipalvelujen johtoryhmään kuuluvat hyvinvointijohtaja Petri Moilanen, kulttuurisihteeri Marjo Säkkinen, vapaa-aikasihteeri Armi Laukkanen, aluejohtaja Sanna Valjus, aluejohtaja Tarja Lipponen, Lukion rehtori Timo Karppinen, Kirkkokadun koulun rehtori Jukka Ikonen, Porokylän koulun rehtori Katja Tolvanen, Valtimon koulun rehtori Marjo Jalkala ja hyvinvointipalvelujen hallintosihteeri. Johtoryhmän sihteerinä toimii hyvinvointipalvelujen hallintosihteeri.

Johtoryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Johtoryhmän tehtävänä on jakaa tietoa tulosalueiden välillä sekä avustaa hyvinvointijohtajaa.

 

Yhteystiedot, hypa jory

Hyvinvointipalvelujen johtoryhmän yhteystiedot

Petri Moilanen hyvinvointijohtaja 04010 45101
Arja Kejonen ma. hallintosihteeri 04010 45104

Elisa Ryhänen poissa 28.9.2020-30.10.2022

Marjo Säkkinen kulttuurisihteeri 04010 45150
Armi Laukkanen vapaa-aikasihteeri 04010 45107
Sanna Valjus päivähoidon aluejohtaja, alue 2 04010 41221
Tarja Lipponen päivähoidon aluejohtaja, alue 1 04010 45319
Timo Karppinen rehtori, Nurmeksen lukio 04010 45171
Jukka Ikonen rehtori, Kirkkokadun koulu 04010 45140
Katja Tolvanen rehtori, Porokylän koulu 04010 45122
Marjo Jalkala rehtori, Valtimon koulu 04010 41101