Navigation Menu

Tietoa Nurmeksesta / Hankkeet ja projektit / liikenneratkaisuhanke

Nurmeksen bioteollisuusalueen ratapiha ja kulkuyhteydet -hanke

 

Hanke on päättynyt. Tämän sivuston sisältöä ei enää päivitetä.

Hanke on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

 

Nurmeksen Känkkäälässä sijaitseva vihreän teollisuuden alueen liikenne- ja kuormanvaihtoratkaisuja koskeva hanke: "Nurmeksen bioteollisuusalueen ratapiha ja kulkuyhteydet".

Hanke toteutetaan 1.11.2016 - 31.12.2018 välisenä aikana. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on myöntänyt hankkeelle Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta yhteensä miljoona euroa vuosille 2017 - 2018.

Nurmeksen kaupunki yhdessä eri toimijoiden kanssa on suunnitellut ja kaavoittanut bioteollisuusalueen Nurmeksen kaupungin Pitkänmäen teollisuusalueelle. Lisäksi Nurmeksen Porokylässä sijaitseva raakapuun kuormauspaikka sijoitetaan hankealueelle. Uusi teollisuusalue tarvitsee toimivat ja mahdollistavat liikenneratkaisut yritysten tarpeisiin. Hankkeen tavoitteena on rakentaa teollisuusalueelle ratapiha ja yhdystiet ratapihalle sekä siirtää alueelle raakapuun kuormaus- ja lastauspaikka.


Nurmeksen bioteollisuusalueen tuleva työllistävä kokonaisvaikutus on aluevaikuttavuustutkimuksen mukaan 281 htv, mistä metsätalouden osuus on 124 htv. Puutavaran lastaus- ja purkupaikan kokonaisvolyymi tulee olemaan junakuormissa n. 505 000 m3/vuosi puuta sekä lopputuotteita ja varastoitavan puun osalta vuotuinen kokonaismäärä on ratapihalla n. 160 000 m3 ja biohiiltämön pihalla n. 350 000 m3.


Alue sijaitsee 4 km Nurmeksen keskustasta luoteeseen Joensuu-Kontiomäki -rautatien varrella ja Pitkämäen teollisuusalueen pohjoispuolella. Alue kuuluu Nurmeksen kaupungissa Pitkämäen 134 kaupunginosaan, ja rajautuu idässä Joensuu-Kontiomäki rautatiehen ja lännessä Voimatiehen sekä kaavoitettuihin teollisuustontteihin. Rautatie on sähköistämätön ja siinä ei ole automaattista  kulunvalvontaa.

Sito Oy on laatinut hankealueelle alustavan Pitkämäen ratapihan ja sen tie- ja raidejärjestelyjen suunnitelman v. 2015. Kulkuyhteydet ratapihalle on esitetty toteutettavaksi Voimatien kohdista, joissa korkeusasemat mahdollistavat raskaan liikenteen liikennöinnin ratapihalle. Liikennevirasto on ilmoittanut rahoittavansa oman osuutensa raakapuuterminaalin rakentamisesta radan varteen keväällä 2017. Liikennevirasto ja VR Track ovat viimeistelleet sijaintiselvityksen. VR Track on laatinut puuterminaalin sekä yhdysteiden, Biokatu ja Energiakatu, rakennussuunnitelmat. Teollisuusraiteet esitetään liitettäväksi Joensuu-Kontiomäki rautatieverkkoon kahdesta kohtaa, joka mahdollistaa monipuolisen raideliikenteen ratapiha-alueella.

Hankerahoituksen avulla bioteollisuusalueelle saadaan toimiva liikenneratkaisu, raakapuun kuormaus- ja lastauspaikka, ratapiha ja kulkuyhteydet ratapihalle.

 

 


     

 

   

 

Hankelogot