Navigation Menu

Навигационная цепочка

Osoitteet

Osoitteet

Osoitteiden antaminen:
Uusi kiinteistö tai rakennus saa osoitteen yleensä rakennusluvan yhteydessä. Asemakaava-alueilla osoite annetaan tonttijaossa.
 
Uudesta osoitteesta tiedotamme kiinteistön omistajan lisäksi pelastuslaitosta, hätäkeskusta, poliisia, maistraattia, Suomen Postia, tiehallintoa ja maanmittauslaitosta.

Emme vastaa navigaattoreiden ajantasaisuudesta, emmekä navigaatiopalveluiden laadusta. Navigointipalveluiden tarjoajat kantavat vastuun omien kartta-aineistojen ajantasaisuudesta.
 
Haja-asutusalueiden osoiteasioista lisätietoja antaa Nurmeksessa karttapalvelunhoitaja.

Nurmeksen osoitteet

 

Kiinteistöjen numerokilvet

Rakennuksen omistajan tulee asettaa kadulta, muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain sen mukaan kuin kunta on asiasta päättänyt. Osoitemerkinnän tulee opastaa myös hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöimistä kiinteistölle. (Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 84§ ).

Nurmeksen rakennusjärjestys: 

Osoitemerkintä on kiinteistön omistajan vastuulla ja se tulee olla asennettuna paikoilleen ennen rakennuksen käyttöönottoa.
Rakennettu kiinteistö on varustettava osoitemerkinnällä. Milloin rakennus ei ulotu katuun, muuhun liikenneväylään tai tontin sisäiseen liikennealueeseen taikka sen välittömään läheisyyteen, osoitenumero tai sen osoittava ohjaus tai kortteliopaste on sijoitettava kiinteistölle johtavan ajoväylän alkupäähän. Merkinnän on oltava kiireellisissä hälytystehtävissä selkeästi havaittavissa. Kilven korkeuden tulee olla vähintään 150 mm ja sen asennuskorkeus maasta noin 2 m. Numeron väri on musta ja kilven taustan väri on harmaa tai valkoinen. Asemakaava-alueella osoitenumeron tulee pääsääntöisesti olla valaistu. Muilla alueilla osoitekilven tulee olla heijastava.

 

Kiinteistöjen numerokilpiä voi ostaa Nurmeksen kaupungintalolta osoitteesta Kirkkokatu 14, 2 krs. toimistosihteeri Minna Pelkoselta puh. 050 347 1364 minna.pelkonen(a)nurmes.fi

Numerokilven hinta on 15,95 €/kpl (sis. alv 24 %). Luovumme kylttien myynnistä varaston tyhjennyttyä, kysy onko omaa numeroasi vielä jäljellä. 

Yhteystiedot, Timo Pyykönen

Karttapalvelu

Timo Pyykönen karttapalvelunhoitaja Kaupungintalo, Kirkkokatu 14 75500 Nurmes 04010 45718 timo.pyykonen(at)nurmes.fi