Navigation Menu

Навигационная цепочка

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset, joilla ohjataan maankäyttöä ja rakentamista Nurmeksen kaupungissa.

Valtimon pitäjän alueella käytetään voimassa olevaa Nurmeksen kaupungin rakennusjärjestystä.

Rakennusjärjestys

Liitekartta Nurmeksen alue

Liitekartta Valtimon alue

 

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Nurmeksen kaupungin lupajaosto on kokouksessaan 24.4.2024 § 18 päättänyt hyväksyä rakennusjärjestysluonnoksen ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnoksen asetettavaksi yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi (MRA 6 §). 

Luonnokset Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta OAS ja rakennusjärjestyksestä ovat nähtävillä 26.4-31.5.2024 sekä koko uusimistyön ajan Nurmeksen kaupungin kirjaamossa ja kaupungin nettisivulla www.nurmes.fi/rakennusjarjestys.

Pyydämme toimittamaan mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja uudesta rakennusjärjestyksestä ensisijaisesti sähköpostitse kirjaamo@nurmes.fi tai postitse Nurmeksen kaupunki, Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes 31.5.2024 mennessä.

 

 

Keskustelutilaisuus Nurmeksen kaupungin rakennusjärjestyksen uusiminen

 

Rakennusvalvonta järjestää kuntalaisille kaksi keskustelutilaisuutta Nurmeksen kaupungin rakennusjärjestyksen uusimisesta.

Tilaisuudet pidetään:
15.5.2024 klo 18.00 Kauppalantalolla
22.5.2024 klo 18.00 Kuntalaisten talolla

Rakennusjärjestyksen laatimismenettelyssä korostuu maankäytön- ja rakennuslain yleisen linjauksen mukaisesti vuorovaikutus. Kaikille kuntalaisille on annettu mahdollisuus antaa lausunto rakennusjärjestyksen luonnoksesta. Lausuntoja voi antaa 31.5.2024 saakka. Haluamme antaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden keskustella rakennusjärjestyksen luonnoksesta rakennustarkastajan ja muiden osallisten kanssa.

Tilaisuudessa käydään läpi uutta rakennusjärjestystä ja mitä vaikutuksia uudella 1.1.2025 voimaan tulevalla rakentamislailla on siihen.

Tilaisuudet ovat maksuttomia.

 

Nurmeksen rakennusjärjestysluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnos (OAS) ovat nähtävillä 26.4. - 31.5.2024 Nurmeksen kaupungintalon kirjaamossa Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes, sekä koko uudistamisprosessin ajan rakennusjärjestyksen internetsivulla.

Nurmeksen kaupungin rakennusvalvonnassa on laadittu rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Maankäyttö- ja rakennuslaki 14 § (MRL) sekä uuden 1.1.2025 voimaan tulevan rakentamislain 17 § (RakL) mukaan kunnassa ja kaupungissa tulee olla rakennusjärjestys.

Rakennusjärjestyksen uusiminen on tarpeen useasta syystä. Muuttunut lainsäädäntö ja tuleva uusi rakentamislaki edellyttävät rakennusjärjestyksen uusimista. Voimassa oleva nykyinen rakennusjärjestys ei tule toimimaan rinnakkain uuden rakentamislain kanssa. Tavoitteena on, että uusi Nurmeksen kaupungin rakennusjärjestys tulee voimaan yhtä aikaa rakentamislain kanssa 1.1.2025.