Navigation Menu

Навигационная цепочка

Vieraslajit

VieraslajitKuvassa Jättiputki täydessä pallomaisessa kukinnossaan. Kuvan copyright on SOK

Vieraslajiksi kutsutaan kasvia, eläintä tai muuta eliölajia, jonka siirtymistä luontaisen elinalueen ulkopuolelle ihminen on tahattomasti tai tarkoituksellisesti edesauttanut.

EU:n tai kansalliseen vieraslajiluetteloon kuuluvaa haitallista vieraslajia ei saa kasvattaa, myydä tai markkinoida eikä tuoda Suomeen. Valtioneuvoston asetuksella voidaan kuitenkin säätää, että jotakin kieltoa ei sovelleta kansallisen vieraslajiluettelon lajiin tai sen tiettyyn käyttötarkoitukseen. Vieraslajin ympäristöön päästäminen on kuitenkin aina kielletty.

Vieraslajilainsäädännön mukaan kiinteistön omistajalla tai haltijalla on velvollisuus torjua vieraskasvit omalta maa-alueeltaan. Vieraskasvien kitkentään ja hävittämiseen tarvitaan aina maanomistajan lupa. 

Vieraslajit Nurmeksen kaupungin toiminnassa

Nurmeksen kaupunki pyrkii torjumaan kaupungin omilla mailla olevien vieraslajien lisääntymisen ja uusiutumisen. Kuntatekniikka vastaa vieraslajien torjuntatyöstä. Torjuntatoimia tehdään käytettävissä olevien resurssien puitteissa muiden ulkoalueiden hoidon kanssa. Vieraslajien torjuntaa pyritään tekemään samalla alueella useamman vuoden ajan. 

Varsinkin lupiinia on päässyt leviämään maastoon laajasti ja sen torjuntatyö vaatii aikaa ja pitkäjänteisyyttä. Lupiinia torjutaan tällä hetkellä mekaanisesti koneniitoilla. Muita vieraslajeja, kuten jättiputkea torjutaan leikkaamalla kukinnot pois sekä torjunta-aineilla. Kurtturuusu esiintymiä kaivetaan pois koneellisesti ja jättipalsamia niitetään koneellisesti.

Nurmeksen kaupunki ei tee torjuntaa yksityisten mailla.Kuvassa Lupiinin kukintoja sinisen ja vaalean punaisen värisenä. Kuvassa on myös runsaasti kasvin lehvästöä. Kuvan copyright on Jouko Rikkisen.

Nurmeksen kaupunki on tehnyt yhteistyötä eri toimijoiden kanssa vieraslajien hävittämiseksi. Kansalaisilla on tärkeä rooli vieraslajiongelman hallitsemisessa. Vastuullisella lemmikkien pidolla ja puutarhajätteiden asianmukaisella käsittelyllä voidaan ehkäistä vieraslajien leviämistä. Kansalaisten ja järjestöjen merkitys vieraslajien torjuntatyössä on suuri ja siihen kannustetaan.

Vieraslajihavainnoista toivotaan ilmoitettavan kansalliseen vierasportaaliin vieraslajit.fi -sivustolle. Sivustolla on laajasti tietoa eri kasvilajeista, niiden levinneisyydestä ja hävittämisestä. Sivustolle pääset tästä: www.vieraslajit.fi

Nurmeksen kaupungin omistamilla alueilla olevista jättiputki, kurtturuusu ja jättipalsami havainnoista pyydetään ilmoittamaan kaupungin ympäristönsuojeluun, jotta kyseisen haitallisen vieraslajin torjunta voidaan aloittaa.

Jättiputken torjuntaohje

Nurmeksen kaupungin vieraslajisuunnitelma

 

 

Kuvassa Jättipalsamin kukintoja ja kypsymässä olevia siemenkotia. Lehvästössä hyönteisten syömiä reikiä. Kuvan cioyright on Terhi Ryttärin.

        

   

Yhteystiedot, ympäristöinsinööri

Ympäristönsuojelu

Ismo Ryynänen ympäristöinsinööri Kaupungintalo, Kirkkokatu 14 75500 Nurmes 04010 45721 ismo.ryynanen(at)nurmes.fi
Hanna-Riikka Ruokolainen toimistoinsinööri Kaupungintalo, Kirkkokatu 14 75500 Nurmes 04010 45705 hanna-riikka.ruokolainen(at)nurmes.fi