Navigation Menu

Навигационная цепочка

Asuminen ja ympäristö / Yksityistiet / teksti

Yksityistiet

 

Nurmeksen kaupungin avustukset yksityisteille

Avustusten haku

Yksityisteiden kunnossapitoavustuksia ja/tai peruskorjausavustuksia haetaan sähköisesti Miunpalvelut -palveluportaalin kautta  https://miunpalvelut.fi/nurmes/tieavustus

Kunnossapitoavustusta voi hakea edellisen vuoden toteutuneisiin kunnossapitokustannuksiin vuosittain 31.3. mennessä.

Peruskorjausavustusta voi hakea pitkin vuotta.

 

Mikäli sähköinen haku ei jostain syystä onnistu, niin paperisen hakulomakkeen voi tulostaa alla olevista linkeistä.

Kunnossapitoavustuslomakkeet:

- kunnossapidon avustushakemus

- selvitys omista töistä ja omien työkoneiden tekemästä työstä (liite avustushakemukseen)

- ohje kunnossapidon avustuksen hakuun

Peruskorjausavustuslomake:

- peruskorjauksen avustushakemus

 

Avustusperusteet

(hyväksytty kaupunkirakennelautakunnassa 29.1.2020 § 4):

Kunnossapitoavustukset:

Nurmeksen kaupunki avustaa vuosittain talousarviossa varatun määrärahojen puitteissa yksityisteiden kunnossapitoa, kun tien vaikutuspiirissä on vähintään 1 pysyvä asukas ja tien pituus on vähintään 300 m. Pysyvällä asutuksella tarkoitetaan, että kiinteistö on ympärivuotisesti käytössä ja joka on väestötietojärjestelmään tallennettu asuinpaikka.

Jatkossa Nurmeksen kaupungin alueella olevat yksityistiet jaetaan kahteen avustusluokkaan I ja II.

Avustusluokkaan I kuuluu virallisesti järjestäytynyt tiekunta, joka kokoontuu säännöllisesti vähintään neljän vuoden välein ja tie on ilmoitettu maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin ja Digiroadiin (linkit alla):

Viimeisen tiekunnan kokouksen kokouspäivämäärä on ilmoitettava avustusta haettaessa. (Yksityistielaki 84 §)

Avustusluokkaan II kuuluvat tiet, joiden järjestäytyminen ei ole lähtökohtaisesti mahdollista (sopimustiet) ja tie on ns. pysyvän asutuksen tilakohtainen tie ja jonka pituus on vähintään 200 m. (Kuntalaki 7 §)

 

Kunnossapitoavustukset myönnetään avustusluokittain prosenttiperusteisesti edellisen vuoden tien kunnossapitoon kohdistuneista hyväksytyistä kustannuksista seuraavasti:.

I-luokka

Avustusprosentti on enintään 35 % edellisen vuoden hyväksytyistä kunnossapitomenoista.

Avustusluokkaan I kuuluvan tien avustusta voidaan korottaa kertoimella 1.2 mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

  • tiellä on huomattavaa läpiajo liikennettä
  • tien osakkaana on merkittävää teollisuus-/yritystoimintaa tai maatilan tilakeskus
  • tien kautta kuljetaan yleisesti käytössä olevalle venevalkamalle

II-luokka

Avustusprosentti on enintään 20 % edellisen vuoden hyväksytyistä kunnossapitomenoista.

 

Peruskorjausavustukset:

Nurmeksen kaupunki avustaa vuosittain talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa niitä tiekuntia, jotka ovat jättäneet erillisen perusparannusavustushakemuksen ja jotka ovat saaneet ELY-keskuksen valtion avustusta perusparantamiseen siten, että avustus on puolet jäljelle jäävästä osuudesta toteutuneisiin kustannuksiin, kuitenkin enintään 20 prosenttia kokonaiskustannuksista. Perusparannusavustusta voidaan myöntää, kun tien pituus on vähintään 300 m ja tielle on perustettu tiekunta.

Perusparannushankkeita, joille yksityistie ei ole saanut valtion rahoitusta, avustetaan kaupungin talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa 67 %:lla toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.

 

------

Hyödyllisiä linkkejä:

 

Yksityistielain uudistuksesta

Uusi yksityistielaki (560 /2018) tuli voimaan 1.1.2019 ja se korvaa vuonna 1963 voimaan tullen lain yksityisteistä. 

Tiedote muutoksista

Yksityistielaki (13.7.2018/560):

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180560

Kuntaliiton Yleiskirje 10/2018:

https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2018/yksityistielaki-uudistuu-kuntien-tielautakunnan-tehtavat-lakkaavat-vuoden-2019

 

 
 

 

 

 

 

Yhteystiedot, kuntatekniikka

Kuntatekniikka

Mika Tuhkanen vt. kuntatekniikan päällikkö 04010 45752 mika.tuhkanen(at)nurmes.fi
Kaisa Komsa-Partanen toimistoinsinööri 04010 45713 kaisa.komsa-partanen(at)nurmes.fi
Janne Karvonen ma. kuntatekniikan mestari 04010 45711 janne.karvonen(at)nurmes.fi
Tuija Pölönen toimistosihteeri 04010 45709 tuija.polonen(at)nurmes.fi