Navigaatiovalikko

Asuminen ja ympäristö / kadut ja yleiset alueet / suunnittelu ja rakentaminen

Suunnittelu ja rakentaminen

Suunnitelmia nähtävillä:

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti kaupunkirakennepalvelut pitää julkisesti nähtäville seuraavat suunnitelmat:

Nurmeksen keskustan satama-alueen liikennejärjestelyt , nähtävillä 16.6. - 30.6.2020

- suunnitelmakartta (luonnos 4.6.2020)

 

Mahdolliset muistutukset suunnitelmaehdotuksesta on toimitettava kirjallisesti viimeistään 30.6.2020 mennessä postiosoitteeseen: Nurmeksen kaupunki, kaupunkirakennelautakunta, Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@nurmes.fi

Lisätietoja: toimistoinsinööri Kaisa Komsa-Partanen p. 04010 45713, kaisa.komsa-partanen@nurmes.fi

 

Työkohteet v. 2020

- Kt75 / Pitkänmäentien liittymä

- Torikadun saneeraus

- Hyvärilän alueen katusaneerauksia

- Biokadun jatkeen rakentaminen

- Tiirikkalantien valaistus

- Porokylän koulun pihan kunnostus

- Laamilan palloilukentän saneeraus

- Kankaalantien peruskorjaus (vesihuollon saneeraus ensin)

- Lokkiharjun kunnostusta

- Leikkipuistojen kunnostusta

 

-----

Nähtävillä olleet suunnitelmat v. 2020

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lähettänyt Nurmeksen kaupungille tiesuunnitelman ”Kantatien 75 parantaminen Pitkämäentien liittymässä, Nurmes” lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 §:n mukaista käsittelyä varten. Tiesuunnitelmasta on kuulutettu yleisessä tietoverkossa Nurmeksen kaupungin verkkosivuilla sekä Ylä-Karjala -sanomalehdessä 30.1.2020.

Kuulutus (linkki kuulutukseen)

Tiesuunnitelma pidetään yleisesti nähtävänä 31.1.2020 - 4.3.2020 välisen ajan Nurmeksen kaupungin nettisivuilla (ks. alla) sekä kaupungintalolla os. Kirkkokatu 14, 2. krs, Nurmes. Avoinna ma-pe 9 -15.

https://www.nurmes.fi/tiesuunnitelma-nahtavilla

 

---

 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 § ja 46 § mukaan katusuunnitelmien on oltava julkisesti nähtävillä vähintään 2 viikkoa ennen suunnitelmien hyväksymistä. Nurmeksessa suunnitelmat ovat nähtävillä kaupungintalolla (Kirkkokatu 14) sekä tällä internet-sivulla. Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta sen nähtävänäoloaikana. Kirjallisen muistutuksen voi lähettää Nurmeksen kaupungin kirjaamoon os. Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes tai sähköpostilla os. kirjaamo(at)nurmes.fi