Navigaatiovalikko

Asuminen ja ympäristö / kadut ja yleiset alueet / suunnittelu ja rakentaminen

Suunnittelu ja rakentaminen

Tälle sivulle kootaan tietoa Nurmeksessa kulloinkin työn alla olevista suunnittelu- ja rakentamiskohteista sekä rakentamisen aikaisista poikkeavista liikennejärjestelyistä.

 

Katusuunnitelmia nähtävillä

Kyrönrannankadun kevyen liikenteen väylää koskeva suunnitelma on julkisesti nähtävillä  24.6. – 11.7.2019 (MRA § 43):

Asemapiirros

Suunnitelmaselostus

Suunnitelmaluonnos on nähtävillä myös Nurmeksen kaupungintalolla, os. Kirkkokatu 14, Nurmes (avoinna klo 9 - 15)

Mahdolliset muistutukset suunnitelmaluonnoksesta on toimitettava kirjallisesti viimeistään 11.7.2019 klo 15:00 mennessä postiosoitteeseen Nurmeksen kaupunki, kaupunkirakennelautakunta, Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@nurmes.fi

 

Rakennuskohteita 2019

-  Kt75 / Pappilansuora / Porokylänkatu, liikennevaloristeyksen muutos kiertoliittymäksi (urakka, rakennuttaja ELY-keskus)

-  Mikonsalmen sillan peruskorjaus (urakka)

-  Pöpöläntien saneeraus, 2. vaihe (kaupungin omajohtoinen työmaa)

 

Mikonsalmen sillan peruskorjaus alkaa ma 20.5.2019. Tilapäiset liikennejärjestelyt ovat käytössä koko kesän ajan. Sillan korjaustöiden ajaksi toinen ajokaista ja kevyenliikenteenväylä suljetaan liikenteeltä.

Pöpöläntien peruskorjauksen 2. vaihe aloitetaan ma 20.5.2019. Tämä aiheuttaa muutoksia Pöpöläntien liikenteenjärjestelyissä touko - kesäkuun aikana.

Puistotien vesihuolto saneeraus alkaa viikolla 21. Töiden aikana tilapäiset liikennejärjestelyt ovat käytössä touko-heinäkuun aikana.

 

Nähtävillä olleet suunnitelmat (v. 2018 - 2019)

Karjalankadun kevyen liikenteen väylää koskeva suunnitelmamuutos välillä Raatihuoneenkatu - Kirkkokatu:

- Karjalankadun muutossuunnitelma (2019-1A), asemapiirros

Pohjois-Savon ELY-keskuksen laatima tiesuunnitelma Kantatien 75 parantaminen Porokylänkadun ja Pappilansuoran liittymässä:

Suunnitelmakartta (3T-1)

Tiesuunnitelmaselostus (1.2T)

---

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 § ja 46 § mukaan katusuunnitelmien on oltava julkisesti nähtävillä vähintään 2 viikkoa ennen suunnitelmien hyväksymistä. Nurmeksessa suunnitelmat ovat nähtävillä kaupungintalolla (Kirkkokatu 14) sekä tällä internet-sivulla. Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta sen nähtävänäoloaikana. Kirjallisen muistutuksen voi lähettää Nurmeksen kaupungin kirjaamoon os. Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes tai sähköpostilla os. kirjaamo(at)nurmes.fi