Navigation Menu

Här-är-du

Menestyneiden urheilijoiden, urheiluseurojen ja valmentajien stipendit

Menestyneiden urheilijoiden, urheiluseurojen ja valmentajien stipendit

Nurmeksen kaupungin hyvinvointilautakunta valitsee vuosittain palkittavat urheilijat, urheiluseurat ja valmentajat saapuneiden hakemusten perusteella ja stipendisääntöä noudattaen. Stipendien hakuaika on vuosittain loppuvuodesta. Hakuajasta tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla, facebook sivuilla ja kaupungin ilmoituksissa Ylä-Karjala lehdessä.

Stipendejä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella ja hakemuksia vastaanottaa kaupungin vapaa-aikapalvelujen tulosaluepäällikkö.

Urheilijastipendin saamisen edellytyksenä on, että urheilija joko edustaa nurmeslaista seuraa tai hän asuu vakituisesti Nurmeksessa. Urheilijastipendit myönnetään olympialajeissa saavutetusta menestyksestä.

Toimihenkilöstipendin myöntämisen edellytyksenä on, että henkilö toimii nurmeslaisessa urheiluseurassa. Stipendin saajan kotikunta voi olla muukin kuin Nurmes.

Menestyneiden urheilijoiden, urheiluseurojen ja valmentajien stipendit

Lisätietoja

Lisätietoja

Armi Laukkanen vapaa-aikapalvelujen tulosaluepäällikkö 04010 45107

Stipendiohjeistus, hakemukset ja käsittely

Niina Taurovaara hallintosihteeri 04010 45104

Stipendien maksuunlaitto