Valtuusto

Navigation Menu

Tietoa Nurmeksesta / Päätöksenteko

Päätöksenteko

Kuntien itsehallinto on turvattu Suomen perustuslaissa. Kuntien toimintaa säätelee kuntalaki. Kunnan ylin päättävä elin on valtuusto, joka vastaa kunnan taloudesta ja toiminnasta, käyttää kunnan päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä. Kuntalaiset valitsevat valtuutetut joka neljäs vuosi.

Tutustu kuntalakiin tästä linkistä

Kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallituksella on henkilöstöjaosto.

Nurmeksen kaupungissa toimii lisäksi tarkastuslautakunta, hyvinvointilautakunta ja kaupunkirakennelautakunta. Kaupunkirakennelautakunnalla on lisäksi erillinen lupajaosto.

Toimielinten tehtävät ja toimivalta määritellään kaupunginvaltuuston hyväksymässä hallintosäännössä.

Kokousajankohdat

Kokousajankohdat 2024


Kaupunginhallituksen kokoukset (Kauppalantalo):
19.8.2024 klo 18:00
2.9.2024 klo 18:00
16.9.2024 klo 18:00
7.10.2024 klo 18:00
21.10.2024 klo 18:00
4.11.2024 klo 18:00
18.11.2024 klo 16:00 talousarvio
20.11.2024 klo 16:00 talousarvio
2.12.2024 klo 18:00 talousarvio vara
9.12.2024 klo 18:00 talousarvio hyväksyntä
 

Kaupunginvaltuuston kokoukset (Kauppalantalo):
17.6.2024 klo 16.00
26.8.2024 klo 18.30
30.9.2024 klo 18.30
28.10.2024 klo 18.30
25.11.2024 klo 18.30
16.12.2024 klo 18.30
 

Hyvinvointilautakunnan kokoukset (Nurmes-talon kokous- ja koulutustila Nurmesjärvi):

tiistai 27.08.2024 klo 17.00
tiistai 01.10.2024 klo 17.00  
tiistai 29.10.2024 klo 17.00
tiistai 26.11.2024 klo 17.00
tiistai 17.12.2024 klo 17.00

Yhteistyötoimikunnan kokoukset (kaupungintalon kokoushuone/Teams):
20.8.2024 klo 13:15
24.9.2024 klo 13:15
22.10.2024 klo 13:15
19.11.2024 klo 13:15
3.12.2024 klo 13:15

Henkilöstöjaoston kokoukset (kaupungintalon kokoushuone/Teams) :
28.8.2024 klo 17.00
2.10.2024 klo 17.00
30.10.2024 klo 17.00
27.11.2024 klo 17.00
11.12.2024 klo 17.00