Navigation Menu

maaseutupalvelut/palvelut

Maaseutupalvelut

Maaseutuelinkeinoviranomaiset huolehtivat maaseutuelinkeinolain ja muiden maaseutuelinkeinoja koskevien lakien, asetusten, päätösten sekä Euroopan Unionin säädösten täytäntöönpanosta kuntatasolla.


Keskeisimpiä tehtäviä ovat:

  • EU ja kansallisten tukien käsittely sekä maksatustehtävät

Maataloustukihakemukset toimitetaan maaseutuelinkeinoviranomaiselle vuosittain ilmoitettavana ajankohtana sähköisesti tai paperilomakkeella.

  • Peto-, hirvieläin ja tulvavahinkoasiat

Suurpedon ja riistaeläimen aiheuttama viljelys-, eläin- tai irtaimistovahinko on ilmoitettava viipymättä vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle (Riistavahinkolaki 105/2009).
Korvauksenhakijan on haettava petovahinkokorvausta lomakkeella 131 ja    riistavahinkokorvausta lomakkeella 148, kotikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta, 1 kuukauden kuluessa vahingon arvioinnin valmistumisesta.
 

  • Hukkakauran torjunnasta annetun lain edellyttämät tehtävät
     
  • Maaseutuhallintoon liittyvien rekisterien ylläpito

 

Tilastoja alueelta

Tutustu tästä vuoden 2022 tilastoihin yhteistoiminta-alueen maatalouden harjoittamisesta.

Yhteystiedot, maaseutupalvelut

Pohjois-Karjalan maaseutupalvelut / Pielisen Karjalan toimipisteet

Kaupungintalo Kirkkokatu 14, 3.krs 75500 Nurmes maaseutupielinen(at)liperi.fi

Avoinna ma-pe 9-15, suosittelemme ajan varaamista etukäteen

Esko Saatsi maaseutuasiamies 04010 45011 esko.saatsi(at)liperi.fi
Kaupungintalo Pielisentie 3 81700 Lieksa

Avoinna ti-pe 9-15, suosittelemme ajan varaamista etukäteen

Tarja Muikku maaseutusihteeri 04010 44799 tarja.muikku(at)liperi.fi