Navigation Menu

Suunnittelutarvealue ja -ratkaisu

Suunnittelutarvealue ja -ratkaisu

Rakennusjärjestyksessä on määritelty suunnittelutarvealue. Rakentaminen ko. alueella edellyttää erillisen suunnittelutarveratkaisun hakemista. Päätös suunnittelutarveratkaisusta tulee olla ennen kuin rakennuslupa-asia ratkaistaan.

Hakemusasiakirjat:
1. Hakemus 1 kpl            
2. Asemapiirros rakennuspaikasta 3 kpl
3. Peruskarttaote
Hakemukseen liitetään peruskarttaote MK 1:10 000 rakennuspaikasta ja sen lähiympäristöstä 3 kpl
4. Omistus-/hallintaoikeusselvitys
(Lainhuuto, kauppakirja tai vuokrasopimus) 1 kpl
5. Naapureiden kuuleminen
(Naapureiden kuulemisen voi jättää myös rakennusvalvonnan tehtäväksi, taksan mukaista maksua vastaan) 1 kpl
6. Tieliittymälupa
Tieviranomaisten tieliittymälupa liitetään hakemukseen silloin, kun hakemuksen mukainen rakentaminen edellyttää uuden tieliittymän rakentamista yleiseen maantiehen tai paikallistiehen tai jos jo olevan tieliittymän luokka rakentamisen vuoksi muuttuu. 1 kpl
7. Muut liitteet
Muut hakijan hakemuksensa perustelemiseksi tai tueksi liittämät asiakirjat  
 

Hakemukset liitteineen jätetään sähköisen lupapiste.fi palvelun kautta 

Lisätietoja ja neuvontaa Nurmeksen kaupungin rakennusvalvonnasta.

Yhteystiedot, rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Tapio Rokkonen rakennustarkastaja 04010 45720 tapio.rokkonen(at)nurmes.fi
Tuija Pölönen toimistosihteeri 04010 45709 tuija.polonen(at)nurmes.fi
Jukka Pihlatie projekti-insinööri 050 304 2074 jukka.pihlatie(at)nurmes.fi