Navigation Menu

Varhaiskasvatus_kuva

Kuvituskuva, lasten värikäs vaatelokerikko.

Kasvatus ja koulutus / Varhaiskasvatus / pääsivu

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen palveluihin kuuluvat kunnallinen päiväkotihoito, perhepäivähoito ja esiopetus sekä lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki.

Nurmeksessa on kiinnitetty huomiota varhaiskasvatukseen, oppimisympäristöön ja tilojen ja kalusteiden ergonomiaan.

Nurmeksessa on kuusi päiväkotia.

Hannilan päiväkoti on remontoitu kokonaisuudessaan v. 2015, samana vuonna valmistui Porokylän päiväkoti. Rekulan päiväkodin remontti valmistui tammikuussa 2019. Pikku-Kaarle, uusi puurakenteinen päiväkoti valmistui Nurmeksen keskustaan kesällä 2018. Valtimolla Kuntalaisten Talosta on peruskorjattu tilat Niksulan päiväkodille v. 2015. Nurmesjärven päiväkodin toiminta alkoi 7.8.2023.

Päiväkotihoidon vaihtoehtona tarjoamme kodinomaista varhaiskasvatusta perhepäivähoidossa. Perhepäivähoitajia on eri puolella kaupunkia.

Varhaiskasvatus toteutetaan valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Lapsi on toiminnan keskiössä.

Kasvatus ja koulutus / Varhaiskasvatus / Oikeus varhaiskasvatukseen

Oikeus varhaiskasvatuspaikkaan

Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen alkaa sen kalenterikuukauden alusta, jona lapsi täyttää yhdeksän kuukautta. Varhaiskasvatus on lapsiperheille suunnattua palvelua, jota vanhemmat tarvitsevat työn, opiskelun tai muun syyn takia.
Varhaiskasvatusta ei kuitenkaan ole järjestettävä ajalta, jolta lapsen hoidosta maksetaan sairausvakuutuslain mukaista vanhempainrahaa.
Varhaiskasvatusta on kuitenkin järjestettävä ajalta, jolta vanhempainraha maksetaan osittaisena osa-aikatyön vuoksi.
 
Tietoa varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määrittelystä (pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan) saa varhaiskasvatuksen tulosaluepäälliköltä, varhaiskasvatuksen aluejohtajalta, varhaiskasvatuksen yksikön johtajalta, perhepäivähoidon ohjaajalta tai toimistosihteeriltä.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määrittelyohje 1.8.2024 alkaen (pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan).

 

Nurmeksen paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma

Opetushallitus antoi määräyksen uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 18.2.2022. Uudet perusteet tulivat voimaan 1.8.2022 alkaen. Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat on päivitetty kansallisten perusteiden mukaisesti ja otettiin käyttöön elokuussa 2022.

Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen ohjauksen tarkoituksena on luoda yhdenvertaiset edellytykset varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten kokonaisvaltaiselle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma kuvaa meidän kuntamme tapaa toteuttaa varhaiskasvatusta.

Päivitetyissä perusteissa määritellään entistä tarkemmin kolmitasoisen tuen mallin mukaan tuen tasot ja muodot sekä se, miten tukea annetaan. Kolmitasoisen tuen mallissa lapselle annettavan tuen tasot jaotellaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Tuen tarve arvioidaan lapsen yksilöllisen tuen tarpeen perusteella. Lapselle tulee muun muassa oikeus varhaiskasvatukseen osallistumisen edellyttämiin apuvälineisiin ja uudistus näkyy myös jokaiselle lapselle tehtävässä henkilökohtaisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa. Toinen iso muutos päivityksessä on koko toiminnan kattava inklusiivisuus varhaiskasvatuksessa. Tällöin kyseessä on kaikkien lapsien tasa-arvo, yhdenvertaisuus, moninaisuuden arvostus, osallisuus ja yhteisöllisyys.

Yhteystiedot, varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspalvelut

Tarja Lipponen varhaiskasvatuksen tulosaluepäällikkö Rekulan päiväkoti, Ikolantie 27 75530 Nurmes 04010 45318 tarja.lipponen(at)nurmes.fi
Sanna Valjus varhaiskasvatuksen aluejohtaja, alue 2 Hannilan päiväkoti, Sukkatie 5 75500 Nurmes 04010 45319 sanna.valjus(at)edu.nurmes.fi
Laura Hynynen varhaiskasvatusyksikön johtaja, Valtimo Niksulan päiväkoti, Kunnantie 1 75700 Valtimo 04010 41221 laura.hynynen(at)edu.nurmes.fi
Laura Pekkala perhepäivähoidon ohjaaja Kauppalantalo, Karjalankatu 1 75500 Nurmes 04010 45351 laura.pekkala(at)edu.nurmes.fi

Aluejohtajien ja perhepäivähoidon ohjaajan asiakaspuhelinajat ma- pe klo 7.30-11. Kiireellisissä asioissa voi yrittää tavoittaa muinakin aikoina klo 15.00 saakka.

Tuula Lohtander toimistosihteeri Kauppalantalo, Karjalankatu 1 75500 Nurmes 04010 45320 tuula.lohtander(at)nurmes.fi