Navigation Menu

Tietoa Nurmeksesta / Hankkeet ja projektit / Grow Green Nurmes / Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Maakuntaliitto on kuntayhtymä, jonka jäseniä ovat kaikki Pohjois-Karjalan 13 kuntaa. Liiton toimistossa, Pielisjoen linnassa, työskentelee 45 henkilöä maakuntajohtaja Pentti Hyttisen johdolla. Maakuntaliiton tavoitteena on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi paikaksi asua, opiskella, tehdä töitä ja yrittää. Maakuntaliiton tehtäviä ovat maakunnan kehittäminen, maankäytön suunnittelu ja maakunnan etujen ajaminen. Maakuntaliiton lakisääteisiin tehtäviin kuuluu toimia aluekehityksestä annetun lain mukaisena aluekehitysviranomaisena sekä huolehtia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta maakuntakaavoituksesta. Erityisen tärkeänä tehtävänä on maakunnan etujen ajaminen, omaehtoinen kehittäminen sekä yhteisen tahdon muodostaminen ja esille tuominen 169 000 pohjoiskarjalaisen hyväksi. Maakuntaliitto on vahvuuksia kehittävä tulevaisuuden tekijä, asiakaslähtöinen yhteistyöjohtaja, innovatiivinen ja joustava rahoittaja sekä aluekehityksen asiantuntija.

Lue lisää

Metsäkeskus

Suomen metsäkeskuksessa toimii kaksi toisistaan erillistä yksikköä: Julkiset palvelut ja liiketoimintayksikkö Metsäpalvelut. Metsäkeskuksella on valtakunnallisena metsätalouden kehittämis- ja edistämisorganisaationa vahva strateginen rooli metsiin liittyvien elinkeinojen edistäjänä. Alueelliset metsäohjelmat laaditaan Metsäkeskuksen alueiden ohjauksessa. Metsäkeskus myös kouluttaa ja neuvoo metsänomistajia ja alan organisaatioita metsän- ja luonnonhoidossa. Metsäkeskus on mukana toteuttamassa aluekehityshankkeita, jotka toteutetaan usein yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa.

Metsäkeskus neuvoo metsätalouden toimijoita, niin metsänomistajia kuin metsäalan organisaatioitakin, kestävän metsätalouden rahoitustukeen liittyvissä kysymyksissä. Metsäkeskuksen metsäpalvelut-liiketoimintayksikkö tuottaa asiakkaille ammattitaitoisesti ja kustannustehokkaasti kokonaisvaltaisia metsäpalveluita. Metsäkeskuksen Biomas-hanke toimii yhteistyössä Grow Green Nurmes -hankkeen kanssa.

Lue lisää

Pikes Oy

Pikes eli Pielisen Karjalan kehittämiskeskus Oy on Lieksan ja Nurmeksen kaupunkien sekä Valtimon kunnan perustama yhtiö. Pikes Oy:n tärkeimmät tehtävät on tuottaa yrityspalveluita ja neuvoa yrittäjiä, toteuttaa kehityshankkeita osakaskunnille ja yrityksille, huolehtia seutumarkkinoinnista, tehdä edunvalvontaa sekä edistää ja toteuttaa seutuyhteistyötä.

Lue lisää

Karjalan Metsä ja Energia Oy

Karjalan Metsä ja Energia eli KME Oy on vuonna 2007 perustettu energiapuualan yritys. Omistajina ja perustajina ovat nurmeslaiset koneyrittäjät Motoajo Oy ja Koneurakointi S. Kuittinen Oy. Liikeideana on hallita koko energiapuuketju metsästä käyttöpaikoille lämpö- ja voimalaitoksiin. Teemme metsänhoidon helpommin ja edullisemmin. Saamme aikaiseksi tulevaisuuden tukkimetsiä ja annamme kotimaisen vaihtoehdon energiantuotantoon.

Lue lisää

Karelia ammattikorkeakoulu

Karelia-ammattikorkeakoulu on monialainen koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoimija. Uusiutuvan energian painoalalla tavoitteenamme on uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöön liittyvän kansainvälisen tason osaamisen kehittäminen ja energiahuollon suunnittelu elinkeinotoiminnan kannattavuuden vahvistamiseksi Itä-Suomessa. Karelia-ammattikorkeakoulun erityisosaamista ovat alueellisten bioraaka-aineiden jalostusarvon nostaminen, puupolttoaineiden hankinta, logistiikka ja laadunhallinta, energialiiketoiminta sekä neste- ja kaasumaisten biopolttoaineiden tuotantoprosessit ja – teknologiat.

Lue lisää

Itä-Suomen yliopisto

Feedstock Optimum Oy