Navigaatiovalikko

Vihreän teollisuuden alueen tontit ja kaava

Vihreän teollisuuden alueen tontit ja kaava

 

Teollisuusalueen nykyinen yhteispinta-ala on noin 56 hehtaaria.

Alueelle on osoitettu viisi teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T/kem), joille saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai vastaavan laitoksen. Rakennuspaikkojen yhteensä laskettu pinta-ala on 31,96 ha ja rakennusoikeus 104881 k-m². Alueelle saa rakentaa I-II kerroksisia rakennuksia.

Voimassa oleva asemakaava mahdollistaa mm. seuraavien yritystoimintojen sijoittumisen alueelle: biohiiltämö, bioterminaali, akkupurkaamo, CHP-laitos, puunkuivaamo, saha sekä rautatien lastaus- ja purkupaikka.

Teollisuusalueelle on rakennettu perustiestö, valaistus, tonttien LVI- ja sähköliittymät sekä kaukolämpöyhteys.

Vihreän teollisuuden alueen tonttien perustiedot (osalla tonteista on alustavia varauksia).

Alueelle on asemakaavapäivityksen myötä tehty ohjeellinen tonttijako, jossa kortteleihin on sijoitettu 12 tonttia. Käytännössä yrityksille voidaan kuitenkin räätälöidä kortteleista niiden tarpeita parhaiten vastaavia vuokra-alueita. Alla olevassa taulukossa on esitetty ohjeellisen tonttijaon mukaiset tonttien pinta-alat ja rakennusoikeudet, valtuuston päättämät lunastuksen minimihinnat ja minimihintatasoon perustuvat vuosivuokrat.

 

 

Kortteli

Tontti

Pinta-ala m2

€/m2

Vuokra €/v

Rakennus-oikeus k-m2

31

1

7552

4,3

1 624

 2265

31

2 (vuokrattu)

 

 

 

 

31

3

9172

4,3

1 972

 2752

32

1 (vuokrattu)

 

 

 

 

 

2

24691

4,3

5 309

 7407

 

3

19013

4,3

4 088

 5704

 

4

29615

4,3

6 367

 8885

 

5

21601

4,8

5 184

 6480

 

6

19846

4,8

4 763

 5954

 

7

17969

4,8

4 313

 5391

33

1 (vuokrattu)

 

 

 

 

 

2

20758

4,3

4 463

 6227

34

1

99663

4,3

21 428

 29899

35

1

25807

4,3

5 549

 7742

 

Ladattava tonttikartta (linkki)

Alueen ajantasainen asemakaava

Asemakaavan seloste