Navigaatiovalikko

Varda - varhaiskasvatuksen tietovaranto

Varda - varhaiskasvatuksen tietovaranto

Tälle sivustolle kokoamme tietoa Varda - varhaiskasvatuksen tietovarannosta mm. käyttöönoton etenemisestä, tietojen siirron aloittamisesta Vardaan Nurmeksen osalta jne.

Mikä Varda on?

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda kokoaa varhaiskasvatuksen kansallisessa suunnittelu- ja ohjaustyössä tarvittavat tiedot yhteen paikkaan. Keskeisiä tietoja ovat tiedot varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, toimipaikoista sekä henkilöstöstä. Tietovarannosta tiedot välitetään eteenpäin lakiperusteisesti tiedon tarvitsijoille, kuten opetus- ja kulttuuriministeriölle, aluehallintovirastoille, Kelalle ja Tilastokeskukselle.

Varda-tietovaranto otetaan käyttöön uuden varhaiskasvatuslain (540/2018, luku 13, § 65 - 73) mukaisesti 1.1.2019 lukien neljässä siirtymävaiheessa. Kunnat aloittavat tiedonsiirrot 1.1.2019 alkaen ja yksityiset varhaiskasvatuksen järjestäjät 1.1.2020 alkaen.

Kunnalliset vaka-järjestäjät

1. vaihe 1.1.2019

* järjestäjän tiedot
* toimipaikkojen tiedot
* lasten tiedot

2. vaihe 1.9.2019

* henkilöstötiedot
* huoltajatiedot
* maksutiedot

Yksityiset vaka-järjestäjät

1. vaihe 1.1.2020

* järjestäjän tiedot
* toimipaikkojen tiedot
* lasten tiedot

2. vaihe 1.9.2020

* henkilöstötiedot
* huoltajatiedot
* maksutiedot

Tietovarannon ylläpitäjänä toimii Opetushallitus. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa Vardan ohjauksesta.

Kuntien on siirrettävä/tallennettava tiedot varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan ensimmäisen kerran viimeistään 30.4.2019. Tietojen siirtämisellä/tallentamisella on siirtymäaika 6.2. - 30.4.2019.

Nurmeksen osalta varhaiskasvatuksessa olevien lasten ja toimipaikkojen tiedot siirretään Vardaan järjestelmäintegraation avulla eli käytössämme olevasta varhaiskasvatusjärjestelmästä (Pro Consona).

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten tietojen siirto Vardaan aloitettiin Nurmeksen osalta 13.3.2019. Opetushallituksen tiedotteeseen siirron aloittamisesta pääset tutustumaan sivun alareunassa olevasta linkistä.

Rekisteröidyn oikeus päästä tietoihin

Opetushallitus ylläpitää varhaiskasvatustietojen luovutuspalvelua, jolla tietovarannossa olevia tietoja yhdistetään ja tarjotaan keskitetysti henkilön itsensä tai tämän laillisen edustajan nähtäväksi käyttöliittymän avulla sekä luovutetaan tietojen saamiseen oikeutetuille. Henkilön oikeus saada tietoja nähtäväksi koskee hänen omia tietojaan tai sen tietoja, jonka laillinen edustaja hän on.

Varhaiskasvatuksen luovutuspalvelun katselukäyttöliittymä otetaan käyttöön vuoden 2019 aikana Opetushallituksen Oma Opintopolku.fi -palvelussa osoitteessa: https://opintopolku.fi/oma-opintopolku

Tätä ennen on mahdollista pyytää omien tai huollettavien tietojen katselua lomakkeella, joka löytyy täältä.

Rekisteröidyn oikeudet tietojen oikaisuun tai poistoon 

Oikaisupyyntö tehdään ensisijaisesti kunnalle.
Pyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Korjauspyyntölomake löytyy täältä.

Pyyntö osoitetaan:

Nurmeksen kaupunki
Tuula Pikkarainen
Ikolantie 27, 75530 Nurmes

Pyynnön esittäjän henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista. Tiedot antaa asiasta päättäneen määräämä henkilö.

Oikaisupyyntö voidaan tehdä myös Opetushallitukselle, joka ohjaa pyynnön edelleen kunnalle, lomake löytyy täältä.

 

 

Opetushallituksen tiedote 1.9.2019

Opetushallituksen tiedote 1.1.2019

Varhaiskasvatuslaki (540/2018)

Varda - varhaiskasvatuksen tietovaranto