Navigation Menu

Tietoa Nurmeksesta / Yleisesittely / Hinku

Kohti hiilineutraalia kuntaa

 

Nurmeksen kaupunki on kaupunginvaltuuston päätöksellä 26.6.2014 § 43 hakeutunut HINKU-kunnaksi ja samalla sitoutunut noudattamaan HINKU-kriteerejä. Päätöksellä Nurmeksen kaupunki sitoutuu tavoittelemaan koko alueensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

HINKU-kriteereillä tarkoitetaan kuntien ilmastonmuutoksen hillintätoimia ja linjauksia, joilla kunta uskottavasti sitoutuu vähentämään oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä sekä vaikuttamaan alueensa toimijoihin (asukkaat, yritykset, maa- ja metsätalousyrittäjät sekä vapaa-ajan asukkaat) siten, että alueen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä tavoitellaan hiilineutraaliutta.

HINKU-kriteerit täyttävästä kunnasta saa käyttää nimitystä HINKU-kunta. HINKU-kunnat kuuluvat HINKU-foorumiin ja saavat oikeuden käyttää HINKU-logoa. HINKU-kriteerit on laatinut Suomen ympäristökeskus (SYKE).kuvituskuva Nurmeksen Hinku-logo

Nurmeksen kaupunki oli mukana kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa ja energiaohjelmassa 2008–2016 (KETS), joka päättyi 31.12.2016. Nurmeksen kaupunki on kaupunginhallituksen päätöksellä (17.2.2020 § 43) päättänyt liittyä kunta-alan energiatehokkuussopimukseen myös kaudelle 2017–2025. Sopimus allekirjoitettiin marraskuussa 2022, jolloin Nurmeksen kaupunki sitoutuu tavoittelemaan 7,5 prosentin päästövähennystä vuodesta 2021 vuoteen 2025.

 

Sanoista HINKU-tekoihin

Nurmeksessa on vähennetty 30 prosenttia kasvihuonepäästöjä vuodesta 2007 vuoteen 2022 (ennakkotieto). Se on hieman vähemmän kuin Pohjois-Karjalassa keskimäärin (36 %).

Nurmeksessa suurimmat osat päästövähennyksistä on tullut kulutussähkössä, sähkölämmityksessä ja öljylämmityksessä. Nurmeksen Lämpö Oy on ollut mukana energiapalveluiden energiatehokkuussopimuksessa vuodesta 2020 lähtien. Kotimaisten polttoaineiden osuus energiantuotannosta vuonna 2022 oli 99,9 % ja kaikki kotimainen polttoaine toimitettiin Nurmeksen lähiympäristöstä. Nurmeksen kaupungilla ei ole omistuksessa enää yhtään öljylämmitteistä kiinteistöä.

Yksi näkyvimmistä Nurmeksen HINKU-teoista tähän mennessä on ollut aurinkopaneelien asentaminen kiinteistöjen katoille. Aurinkovoimaa käytetään jo mm. Hyvärilän kartanohotellissa, Kuntalaisten talolla, Pikku-Kaarlen päiväkodissa ja Kiinteistö Oy Nurmeksen Vuokrataloyhtiön puukerrostaloissa sekä Nurmeksen Lämpö Oy:n lämpölaitoksilla.

Myös yksityisellä sektorilla on innostuttu aurinkovoimasta. Valtimo Components Oyj:llä on katollaan aurinkopaneeleja. PKO on asentanut paneeleja Porokylän S-marketin katolle ja on hakenut lupaa asentaa paneeleja myös Keskustan ja Valtimon S-marketeille sekä ABC-liikenneasemalle. Myös muiden yrityksien aurinkopaneelilupia on käsittelyssä.

Kaupungilla on kiinteistönhuollossa käytössä sähköauto. Nurmeksen kaupunki on myös rakennuttanut neljä sähköautojen latauspistettä.

Nurmeksen kaupunki on vaihtanut LED-lamppuja katuvalaistukseen sitä mukaa kun katuvalaistusta on uusittu. Kaupunki asentaa katu -ja muuhun valaistukseen myös älyvalaistusta, joka mukautuu valon tarpeeseen. Muita tulevia Hinku- ja energiansäästötoimenpiteitä ovat mm. kaupungin omistamien kiinteistöjen lämpötilojen lasku, kiertotalouden edistäminen myymällä ja purkamalla vanhoja kiinteistöjä ja kalustoa sekä peruskorjaamalla vanhaa (mm. Kauppalan Talo). Nurmeksen kaupunki on lähtenyt myös mukaan Suomen Luonnonsuojeluliiton vetämään soiden ennallistamishankkeeseen, jossa selvitetään kaupungin omistuksessa olevien soiden mahdollista ennallistamista. Ennallistaminen kasvattaa niiden hiilinielua ja vähentää fosfori- ja typpikuormitusta sekä lisää luonnon monimuotoisuutta.

Nurmeksen kaupunki on osallistunut Motivan järjestämään Energiansäästöviikkoon viikolla 41. Tuolla viikolla viestimme energiankäyttöön ja säästöön liittyvistä asioista.

 

Vuoden 2022 Hinku-vuosikertomus esittelee alueellisen ilmastotyön tuloksia ja kertoo, kuinka lähellä verkoston on päästövähennystavoitteitaan. Pääset lukemaan vuosikertomuksen täältä (avautuu uuteen ikkunaan). 

 

Päästötöntä energiaa 2023

Nurmeksen kaupungin käyttämä sähkö tulee vuonna 2023 päästöttömällä energiamuodoilla tuotettuna. Sähkön toimittaa Pohjois-Karjalan sähkö Oy.

Kuvituskuva päästötön sähköenergia-logo

Nurmes on vähentänyt kasvihuonepäästöjä muuta maakuntaa nopeammin

Yhteysti

Yhteystiedot

Ismo Ryynänen Ympäristöinsinööri Kaupungintalo, Kirkkokatu 14 75500 Nurmes 04010 45721 ismo.ryynanen(at)nurmes.fi
Hanna-Riikka Ruokolainen Toimistoinsinööri Kaupungintalo, Kirkkokatu 14 75500 Nurmes 04010 45705 hanna-riikka.ruokolainen(at)nurmes.fi

Uusiutuvaa energiaa 2020