Navigaatiovalikko

Tietoa Nurmeksesta / lautakunnat / kaupunkirakennelautakunta

Kaupunkirakennelautakunta

Kaupunkirakennelautakunta johtaa ja kehittää kaupunkirakennepalvelujen toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Lautakunta edustaa kaupunkia ja käyttää kaupungin puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Kaupunkirakennelautakunnassa on 11 jäsentä. Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajalla ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnan tehtävistä ja toimivallasta on säädetty hallintosäännössä.

Kaupunkirakennelautakunnan jäsenet 2021 - 2025

Kaupunkirakennelautakunnan jäsenet 2021 - 2025

Rautiainen Marko SDP Puheenjohtaja
Hurskainen Veli-Matti SDP varajäsen
Mikkilä Hannu KESK Varapuheenjohtaja
Holma Mauri KESK varajäsen
Ryynänen Pertti KESK
Honkanen Jukka KESK varajäsen
Piironen Kari KESK
Savolainen Jani KESK varajäsen
Härkin Anne KESK
Ruokolainen Leena KESK varajäsen
Reis Kati KESK
Hämynen Elisa KESK varajäsen
Kainulainen Anneli SDP
Plattonen Heidi SDP varajäsen
Savolainen Anni SDP
Oinonen Elina SDP varajäsen
Sutinen Ville PS
Jänönen Mikko VL varajäsen
Saaristo Susanna PS
Mahlavuori Mirva PS varajäsen
Smura Anne-Maria KD
Tolvanen Joosua KD varajäsen