Navigation Menu

Навигационная цепочка

Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.
Alla on linkki, josta näet kaavoituskatsauksen vuodelle 2023.

Kaavoituskatsaus 2023 (KV 13.02.2023 § 13)

Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.
Maankäyttö laatii kerran vuodessa kaavoituskatsauksen, jossa mm. kerrotaan vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavahankkeista.
Kaavoituskatsaukseen sisältyvään kaavoitusohjelmaan on valittu kaavoitettavat kohteet lähimmän kolmen vuoden pituiselle talous-suunnitelman ajanjaksolle.

Yhteystiedot, Stiina Seitavuo

Yhteystiedot

Olli Kakkinen vt. tekninen johtaja, vs. maankäyttöpäällikkö Kaupungintalo, Kirkkokatu 14 75500 Nurmes 04010 45752 olli.kakkinen(at)nurmes.fi
Jarmo Komsa suunnitteluavustaja Kaupungintalo, Kirkkokatu 14 75500 Nurmes 05034 44662 jarmo.komsa(at)nurmes.fi