Navigation Menu

Навигационная цепочка

nasta

Kaavoitus

Kaavoitus

Kaavoitus ja muu maankäytön suunnittelu luovat edellytyksiä hyvälle elinympäristölle ja sen kehittämiselle.Kaavoitus perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin, jossa määritellään muun muassa alueiden käytön suunnittelun tavoitteet, kaavojen monipuoliset sisältövaatimukset ja kaavojen laadinnan säännökset.

Kaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa, joiden oloihin tai etuihin ne vaikuttavat. Ajankohtaisista kaavahankkeista tiedotetaan kunnan internet-sivuillaan, sanomalehdissä ja kaavoituskatsauksissa. Tällä  varmistetaan, että osallisilla on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen.

Kaavoitus, yhteystiedot

Kaavoitus

Olli Kakkinen tekninen johtaja, vs. maankäyttöpäällikkö Kaupungin talo, Kirkkokatu 14 75500 Nurmes 04010 45750 olli.kakkinen(at)nurmes.fi
Stiina Seitavuo maankäyttösuunnittelija 04010 45716 stiina.seitavuo(at)nurmes.fi
Jarmo Komsa suunnitteluavustaja 05034 44662 jarmo.komsa(at)nurmes.fi