Navigation Menu

Purkamislupa ja -ilmoitus

Purkamislupa ja -ilmoitus

Lupa rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan asemakaava-alueella ja alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi sekä mikäli yleiskaavassa niin määrätään.


Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai hyväksytty katu-/tiesuunnitelma edellyttää rakennuksen purkamista. Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen ja muun vähäisen rakennuksen purkamiseen muutoin kuin poikkeustapauksissa.


Mikäli purkamiseen ei tarvita lupaa, on purkamisesta tehtävä purkamisilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle vähintään 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä.

Hakemusasiakirjat:
1. Hakemus/ilmoitus 1 kpl                                           
2. Kaavaote ja -määräykset tai peruskarttaote
Kaavaote kaava-alueilla ja peruskarttaote kaavan ulkopuolisilla alueilla
(Otteeseen merkitään purettavan rakennuksen sijainti) 1 kpl
3. Omistus-/hallintaoikeusselvitys
(Lainhuuto, kauppakirja tai vuokrasopimus) 1 kpl
4. Selvitys purkamistyöstä ja purkujätteen käsittelystä
(Selvitys annetaan erillisellä lomakkeella) 1 kpl
5. RK 9-lomake purettavasta rakennuksesta
Ilmoitus rakennuksen poistumasta väestörekisterikeskusta varten 1 kpl
6. Naapureiden kuuleminen
(Naapureiden kuulemisen voi jättää myös rakennusvalvonnan tehtäväksi, taksan mukaista maksua vastaan) 1 kpl
7. Vastaavan työnjohtajan hakemus/ilmoitus
Vain silloin, kun purkaminen edellyttää purkamislupaa 1 kpl
 

Hakemukset liitteineen jätetään sähköisen lupapiste.fi palvelun kautta 

Lisätietoja ja neuvontaa Nurmeksen kaupungin rakennusvalvonnasta.

Yhteystiedot, rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Tapio Rokkonen rakennustarkastaja Kaupungintalo, Kirkkokatu 14 75500 Nurmes 04010 45720 tapio.rokkonen(at)nurmes.fi
Tuija Pölönen toimistosihteeri Kaupungintalo, Kirkkokatu 14 75500 Nurmes 04010 45709 tuija.polonen(at)nurmes.fi