Navigation Menu

Loisto - Varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto

Loisto - Varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto

Opetushallituksen koordinoiman varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto Loiston tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen alueellista ja kansallista kehittämistä. Kehittämisverkosto tukee uudistuvien varhaiskasvatussuunnitelmien toimeenpanoa paikallisella tasolla vahvistaen varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa, toimintakulttuuria, johtamista sekä seurantaa ja arviointia.

Alueverkostot

Loistossa on tällä hetkellä mukana 160 varhaiskasvatuksen järjestäjää. Loisto on jaettu kahteentoista alueelliseen verkostoon, joista kaksi on ruotsinkielisiä. Verkostot toimivat alueellisen kehittämisen rakenteina, joissa voidaan jakaa osaamista ja hyviä käytäntöjä sekä yhdessä käsitellä alueiden erilaisia kehittämisen tarpeita. Lisätietoa Loisto - Varhaiskasvatuksen kehittämisverkostosta (avautuu uuteen ikkunaan).