Navigation Menu

Tietoa Nurmeksesta/hallinto/strategiat

Nurmeksen kaupungin strategiat

Uudistuva Nurmes - askeleen edellä, Nurmeksen kaupungin strategia 2022 - 2025

Nurmes uudistuu ja kehittää omaa toimintaansa jatkuvasti niin, että on askeleen edellä yleistä kehitystä jatkuvassa muutoksessa.

Missio

Elinvoimainen Nurmes on asukkaitaan varten. Tulevaisuuteen suuntaavan ja kehittämismyönteisen Nurmeksen missiona, eli perustehtävänä, on edistää asukkaidensa hyvinvointia, vahvistaa kuntalaisten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä kehittää alueen elinvoimaa.

Visio

Nurmes on elinvoimainen, luonnonläheinen ja turvallinen paikka elää. Teemme tulevaisuutemme yhdessä.

Arvot

- Tulevaisuuteen suuntautuminen

- Avoin yhteistyö

- Sosiaalinen oikeudenmukaisuus

- Ahkeruus, koulutus ja yrittäjyys

- Luonto

Uudistuva Nurmes - askeleen edellä, Nurmeksen kaupungin strategia 2022 - 2025 (pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan),  hyväksytty kaupunginvaltuustossa 28.3.2022 § 16

Nurmeksen strategiakuva (kuva avautuu uuteen ikkunaan)


Nurmeksen suunta, Nurmeksen kaupungin strategia 2018-2021

Nurmeksen kaupungin nelivuotisstrategian päätavoitteet ovat:

- Nurmeksen työssäkäyntialue säilyttää väestönsä ja työpaikat lisääntyvät.
- Nurmes on muuttovoittokunta ja Nurmeksessa on sujuva arki.
- Kattavat monipuoliset lähipalvelut ovat kaikkien kuntalaisten saatavissa ja saavutettavissa.
- Toimitilatarpeet ja toimitilat ovat tasapainossa.

Nurmeksen suunta, Nurmeksen kaupungin strategia 2018-2021 (pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan) , hyväksytty kaupunginvaltuustossa 22.2.2018 § 12

Asumisen strategia

Nurmes on viihtyisä ja turvallinen kunta, jossa kaikilla asukkailla ja sinne muuttavilla on mahdollisuus saada laadukas, kohtuuhintainen ja elämäntilanteeseensa sopiva asunto.

Asumisen strategia (pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan), hyväksytty kaupunginvaltuustossa 26.6.2003 § 63

Henkilöstöstrategia

Nurmes on työntekijöistään huolehtiva ja heitä tasapuolisesti kohteleva työnantaja.
Kaupungilla on ammattitaitoinen, motivoitunut, uudistumishaluinen ja yhteistyökykyinen henkilöstö.

Henkilöstöstrategia (pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan), hyväksytty kaupunginvaltuustossa 31.3.2016 § 14

Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma

Nurmeksen ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2020 (pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan), hyväksytty kaupunginvaltuustossa 29.9.2017 § 41

Kulttuuripalvelujen toimenpideohjelma 2022 - 2025

Nurmes tunnetaan erityisesti kulttuurikaupunkina, jossa ymmärretään paitsi henkisen kulttuurin merkitys, myös huomioidaan rakennettu ympäristö ja sen arvo koko kunnalle. Nurmes on vireä ja tapahtumatarjonnaltaan monipuolinen kaupunki, jossa on hyvä elää.

Kulttuuripalvelujen toimenpideohjelma 2022-2025 (pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan), hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 29.11.2022, § 72

Toimitilaohjelma

Nurmeksen kaupunki tarjoaa oman perustoimintansa, asumisen ja elinkeinotoiminnan
tilantarpeisiin perustuvia terveellisiä, turvallisia ja ajanmukaisia tiloja kustannustehokkaasti huomioiden rakennusten eli kaarikustannukset, energiatehokkuus ja ympäristönäkökulmat.

Toimitilaohjelma 2018-2030 (pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan),  hyväksytty kaupunginvaltuustossa 27.9.2018 § 54.

Toimitilaohjelma 2018-2030 koonnos (pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan)

Toimitilaohjelma 2018-2030 kustannukset (pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan)

Toimitilaohjelma 2018-2030 esitysaineisto (pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan)
 

Varhaiskasvatusstrategia

Nurmeksen kaupungin tarjoamiin varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat kunnallinen päivähoito, lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki sekä esiopetus. Kaupunki järjestää päivähoitoa päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäiväkodeissa. Esiopetus järjestetään kolmessa yksikössä, Rekulassa, Hannilassa ja Porokylän päiväkodissa.

Varhaiskasvatusstrategia (pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan) , hyväksytty kaupunginvaltuustossa 29.1.2015 § 7, muutokset/lisäykset hyväksytty sivistyslautakunnassa 31.1.2017 § 6, hyvinvointilautakunta 30.1.2018 § 6, hyvinvointilautakunta 24.1.2019 § 3.

Vapaa-aikapalvelujen toimenpideohjelma 2023-2025

Nurmeksen kaupungin liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen tavoitteena on olemassa olevien ja uusien liikunnallisten palvelujen tarjoaminen kuntalaisten ja matkailijoiden käyttöön. Vapaa-aikapalvelujen toimenpideohjelman tavoitteena on toimia tulevaisuuden liikuntasuunnittelun apuvälineenä, jotta nurmeslaisten liikunnallista aktiivisuutta saataisiin lisättyä ja ylläpidettyä.

Vapaa-aikapalvelujen toimenpideohjelma (pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan), hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 31.01.2023, § 72

Hyvinvointisuunnitelma 2022-2025

Hyvinvointisuunnitelman avulla viedään eteenpäin nurmekselaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Suunnitelman avulla varmistetaan toiminnan suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus ja yhteistyö eri toimijoiden välillä. Hyvinvointisuunnitelma laaditaan valtuustokausittain. Tällä kaudella ja sen lähtökohtana ovat kaupunkistrategia, Pohjois-Karjalan hyvinvointistrategian toimintasuunnitelma ja Siun soten alueellinen hyvinvointikertomus. Nurmeksen kaupungin hyvinvointisuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 31.10.2022 §63.

Hyvinvointisuunnitelman teemat ovat Hyvinvoivat, terveet ja osalliset asukkaat, Korkeatasoinen osaaminen ja hyvät työllistymisen edellytykset, Asukaskeskeiset palvelut ja niitä tukeva hyvinvointiyrittäjyys ja Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä ympäristö. Kunkin teeman alla on tavoitteet. Toteutamme yhdessä tavoitteita, niitä tukevilla toimenpiteillä. 

Hyvinvointisuunnitelma 2022-2025 - Paremmin voiva Nurmes.

Hyvinvointistrategia (pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan)