Navigaatiovalikko

Tietoa Nurmeksesta / lupajaosto

Lupajaosto

Kaupunkirakennelautakunnan alainen lupajaosto päättää toimialallaan kaupungin päätettäväksi säädettyjen ja määrättyjen asioiden lisäksi toimialaansa kuuluvien tehtävien ja toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranhaltijalle lukuun ottamatta hallintopakkoa. Lupajaosto päättää viranhaltijan päätösten ilmoitusmenettelystä jaostolle.

 • toimii maankäyttö- ja rakennuslain 21 §:n mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena
 • toimii maisematyölupaviranomaisena
 • toimii maa-aineslain 7 §:n mukaisena lupaviranomaisena ja maa-aineslain 14 §:n mukaisena valvontaviranomaisena
 • toimii kuntien ympäristönsuojelun hallintoa koskevan lain mukaisena kunnan ympäristön-suojeluviranomaisena
 • huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain 167 §:n mukaisesta valvontatehtävästä
 • päättää maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaisista suunnittelutarveratkaisuista
 • päättää MRL:n 171 §:n mukaisista poikkeamisluvista
 • päättää toimialansa osalta perittävien maksujen perusteista
 • seuraa rakennustoiminnan yleistä kehitystä kaupungissa ja tekee tarvittavia esityksiä
 • antaa ja hyväksyy alueelliset rakentamistapa- ja julkisivuohjeet
 • antaa lausuntoja toimialaansa kuuluvissa asioissa
 • huolehtii rakennusvalvontatoimen ja ympäristönsuojelutoimen asianmukaisesta järjestämisestä.

Lupajaoston jäsenet 2021-2025

Varsinainen jäsen Varajäsen

 

Sutinen Ville PS,
puheenjohtaja

Jänönen Mikko VL

 

Savolainen Jani KESK,
varapuheenjohtaja

Ryynänen Pertti KESK

Mikkilä Hannu KESK

Honkanen Jukka KESK
Hämynen Elisa KESK Ruokolainen Leena KESK
Savolainen Anni SDP Kainulainen Anneli SDP

 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)luottamus.nurmes.fi