Navigaatiovalikko

Tietoa Nurmeksesta/hallinto/strategiat

Nurmeksen kaupungin strategiat

 

Nurmeksen suunta, Nurmeksen kaupungin strategia 2018-2021

Nurmeksen kaupungin nelivuotisstrategian päätavoitteet ovat:

- Nurmeksen työssäkäyntialue säilyttää väestönsä ja työpaikat lisääntyvät.
- Nurmes on muuttovoittokunta ja Nurmeksessa on sujuva arki.
- Kattavat monipuoliset lähipalvelut ovat kaikkien kuntalaisten saatavissa ja saavutettavissa.
- Toimitilatarpeet ja toimitilat ovat tasapainossa.

Nurmeksen suunta, Nurmeksen kaupungin strategia 2018-2021 (pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan) , hyväksytty kaupunginvaltuustossa 22.2.2018 § 12

Asumisen strategia

Nurmes on viihtyisä ja turvallinen kunta, jossa kaikilla asukkailla ja sinne muuttavilla on mahdollisuus saada laadukas, kohtuuhintainen ja elämäntilanteeseensa sopiva asunto.

Asumisen strategia (pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan), hyväksytty kaupunginvaltuustossa 26.6.2003 § 63

Henkilöstöstrategia

Nurmes on työntekijöistään huolehtiva ja heitä tasapuolisesti kohteleva työnantaja.
Kaupungilla on ammattitaitoinen, motivoitunut, uudistumishaluinen ja yhteistyökykyinen henkilöstö.

Henkilöstöstrategia (pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan), hyväksytty kaupunginvaltuustossa 31.3.2016 § 14

Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma

Nurmeksen ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2020 (pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan), hyväksytty kaupunginvaltuustossa 29.9.2017 § 41

Kulttuuristrategia 2018-2022

Nurmes tunnetaan erityisesti kulttuurikaupunkina, jossa ymmärretään paitsi henkisen kulttuurin merkitys, myös huomioidaan rakennettu ympäristö ja sen arvo koko kunnalle. Nurmes on vireä ja tapahtumatarjonnaltaan monipuolinen kaupunki, jossa on hyvä elää.

Kulttuuristrategia (pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan), hyväksytty kaupunginvaltuustossa 31.5.2018 § 40, päivitetty hyvinvointilautakunnassa 26.5.2020, § 34

Toimitilaohjelma

Nurmeksen kaupunki tarjoaa oman perustoimintansa, asumisen ja elinkeinotoiminnan
tilantarpeisiin perustuvia terveellisiä, turvallisia ja ajanmukaisia tiloja kustannustehokkaasti huomioiden rakennusten eli kaarikustannukset, energiatehokkuus ja ympäristönäkökulmat.

Toimitilaohjelma 2018-2030 (pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan),  hyväksytty kaupunginvaltuustossa 27.9.2018 § 54.

Toimitilaohjelma 2018-2030 koonnos (pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan)

Toimitilaohjelma 2018-2030 kustannukset (pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan)

Toimitilaohjelma 2018-2030 esitysaineisto (pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan)
 

Varhaiskasvatusstrategia

Nurmeksen kaupungin tarjoamiin varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat kunnallinen päivähoito, lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki sekä esiopetus. Kaupunki järjestää päivähoitoa päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäiväkodeissa. Esiopetus järjestetään kolmessa yksikössä, Rekulassa, Hannilassa ja Porokylän päiväkodissa.

Varhaiskasvatusstrategia (pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan) , hyväksytty kaupunginvaltuustossa 29.1.2015 § 7, muutokset/lisäykset hyväksytty sivistyslautakunnassa 31.1.2017 § 6, hyvinvointilautakunta 30.1.2018 § 6, hyvinvointilautakunta 24.1.2019 § 3.

Liikuntastrategia

Nurmeksen kaupungin liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen tavoitteena on olemassa olevien ja uusien liikunnallisten palvelujen tarjoaminen kuntalaisten ja matkailijoiden käyttöön. Liikuntastrategian tavoitteena on toimia tulevaisuuden liikuntasuunnittelun apuvälineenä, jotta nurmeslaisten liikunnallista aktiivisuutta saataisiin lisättyä ja ylläpidettyä.

Liikuntastrategia (pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan), hyväksytty kaupunginvaltuustossa 29.1.2015 § 6, muutokset/lisäykset hyväksytty sivistyslautakunnassa 31.1.2017 § 5, päivitetty hyvinvointilautakunnassa 30.1.2018 § 4. Päivitetty hyvinvointilautakunnassa 24.1.2019 § 5.

 

Hyvinvointistrategia (pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan)