Navigaatiovalikko

Loisto - Varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto

Loisto - Varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto

Opetushallituksen koordinoiman varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto Loiston tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen alueellista ja kansallista kehittämistä. Kehittämisverkosto tukee uudistuvien varhaiskasvatussuunnitelmien toimeenpanoa paikallisella tasolla vahvistaen varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa, toimintakulttuuria, johtamista sekä seurantaa ja arviointia.

Alueverkostot

Loistossa on tällä hetkellä mukana 129 kuntaa ja viisi yksityistä palvelun tuottajaa. Loisto on jaettu kahteentoista alueelliseen verkostoon, joista kaksi on ruotsinkielisiä. Verkostot toimivat alueellisen kehittämisen rakenteina, joissa voidaan jakaa osaamista ja hyviä käytäntöjä sekä yhdessä käsitellä alueiden erilaisia kehittämisen tarpeita. Lisätietoa Loisto - Varhaiskasvatuksen kehittämisverkostosta (avautuu uuteen ikkunaan).

ProVaka - sosiaalisten taitojen tukeminen päiväkodin toimintakulttuuria kehittämällä

ProVaka - sosiaalisten taitojen tukeminen päiväkodin toimintakulttuuria kehittämällä

Hannilan päiväkoti osallistuu pilottipäiväkotina Nurmeksessa Jyväskylän yliopiston järjestämään pitkäkestoiseen koulutuskokonaisuuteen "ProVaka - sosiaalisten taitojen tukeminen päiväkodin toimintakulttuuria kehittämällä" -hankkeeseen. Koulutus alkaa elokuussa 2018 ja päättyy joulukuussa 2019. Koulutuksen tavoitteena on kehittää päiväkodin toimintakulttuuria näyttöön perustuvien toimintatapojen hyödyntämiseen lasten käyttäytymisen ja sosiaalisten taitojen kehittämisen tukemisessa. Keskeistä toimintakulttuurin muutoksessa on päiväkodin aikuisten keskinäisen yhteistyön kehittäminen ja yhteisistä toimintatavoista sopiminen.

 

Varhaiskasvatuksen digitalisaatiota edistävä hanke

Nurmeksen varhaiskasvatukselle on myönnetty Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus digitaalisiin taitoihin ja osaamiseen liittyvän hyvän pedagogisen toiminnan kehittämiseen osana Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmaa.
Hankkeen tavoitteena on tarjota varhaiskasvatuksen henkilökunnalle riittävä koulutus ja tuki digitaalisten välineistöjen ja oppimisympäristöjen monipuoliseen hyödyntämiseen niin, että lapset saavat yhdenvertaisen digitaalisen osaamisen ryhmästä riippumatta.
Hankkeessa henkilöstölle tarjotaan tarvittava tieto ohjata lapsia digitaalisuuden monipuoliseen, vastuulliseen ja turvalliseen käyttöön.