Navigation Menu

Asuminen ja ympäristö / kaavoitus

Kaavoitus

Kaavoituksen tehtävänä on huolehtia yleis- ja asemakaavoituksesta ja niiden muutoksista, sekä seurata ja ohjata niiden toteutumista. Kaavoitus vastaa myös suunnittelutarve- ja poikkeamispäätösten, sekä maisematyölupien lausuntojen valmistelusta ja ranta-asemakaavojen hallinnollisesta käsittelystä.
 

Perustietoa kaavoituksesta

Kaavoitus on maankäytön suunnittelua, joka perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Laki jättää kunnille liikkumavaraa kaavojen laatimismenettelyissä. Kaavoilla ratkaistaan se, mihin tarkoitukseen kutakin maa-aluetta käytetään ja mitkä ovat maan käyttämisen ja rakentamisen pelisäännöt. Nurmeksen maa-alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi laaditaan yleis-ja asemakaavoja. Yleiskaavalla osoitetaan alueiden maankäytön pääpiirteet kunnassa. Asemakaavalla määritellään kunnan osa-alueen maankäyttö ja rakentamisen periaatteet.
 

Alla olevan linkin kautta pääset tutustumaan Nurmeksen asemakaavayhdistelmään, sekä Nurmeksen yleiskaavatietoihin. Asemakaavayhdistelmästä löydät myös kaavojen kaavamääräykset.

Kaavayhdistelmä - Nurmeksen karttapalvelu

 

Kaava-asiakirjoja ovat:

- kaavakartta
- kaavamerkinnät ja -määräykset (kaavamerkinnöillä ja -määräyksillä kerrotaan mitä eri alueilla saa tehdä)
- kaavaselostus
- tausta-aineitoksi laaditut erillisselvitykset, kuten: luonto-, maisema-, melu-, liikenne-, arkeologinen-, liito-orava-, jne. -selvitykset.

 

Pohjois-Karjalan maakuntakaavaa koskevaa tiedot löytyvät maakuntaliiton sivuilta.

Yhteystiedot, Stiina Seitavuo

Yhteystiedot

Olli Kakkinen tekninen johtaja, vs. maankäyttöpäällikkö Kaupungintalo, Kirkkokatu 14 75500 Nurmes 04010 45750 olli.kakkinen(at)nurmes.fi
Stiina Seitavuo maankäyttösuunnittelija 04010 45716 stiina.seitavuo(a)nurmes.fi
Jarmo Komsa suunnitteluavustaja 05034 44662 jarmo.komsa(at)nurmes.fi