Navigation Menu

nasta

Laadinnassa olevat kaavat

Laadinnassa olevat kaavat

Kaavojen laadinnan yhteydessä asetetaan kaava-asiakirjat julkisesti nähtäville kuntalaisten tiedonsaannin vuoksi. Näitä asiakirjoja ovat mm.
- osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
- kaavaluonnos
- kaavaselostuksen luonnos
- kaavaehdotus
- kaavaselostus
- erilliset selvitykset

Kaavahankkeita koskevat viralliset kuulutukset julkaistaan kaupungin internet-sivuilla. Kuulutuksissa on tietoa mm. järjestettävistä avoimista yleisötilaisuuksista. Kuulutusten lisäksi kaavahankkeista tiedotetaan lähialueille ja niille osallisille, joita kaavamuutos koskee.

Kaavoitus / yleiskaavat

Yleiskaavat

 

Keskeisen kaupunkialueen yleiskaava, Itäkaupunki

- OAS (luonnos)
- Kaavakartta (luonnos)

 

Keskeisen kaupunkialueen yleiskaava, Keskusta

- OAS (luonnos)
- Kaavakartta (luonnos)
- Rakennusinventointi (Kirsti Reskalengon työn (2000) pohjalta)

Asemakaavat

Asemakaavat

 

Ritoniemen 124 kaupunginosan, Bomban matkailualueen asemakaavamuutos

 • Nurmeksen kaupunki on kaavoituskatsauksessa 2024 nostanut esiin yhdeksi kaavoitettavaksi kohteekseen Bomban alueen asemakaavamuutoksen.
 • Keväällä 2024 Nurmeksen kaupunki ja Pohjois-Karjalan Osuuskauppa ovat päättäneet yhdessä lähteä viemään projektia eteenpäin.
 • Bomban matkailualueelle laadittiin vuoden 2021-2022 aikana alueen kehitystä tukeva Master Plan 2035 II.
 • Alkavan asemakaavamuutoksen tavoitteita ovat muun muassa lisätä, kehittää ja säilyttää Bomban matkailualueen elinvoimaisuutta ja viihtyvyyttä sekä ominaislaatuista matkailukokonaisuutta.
 • Kaavamuutoksen tavoitteita on myös junaliikenteen pysähtyminen matkailualueen läheisyydessä.
 • Alustavan aikataulun mukaisesti asemakaavamuutos olisi valmis vuoden 2025 loppuun mennessä.
 • Kesän ja syksyn 2024 aikana Bomban matkailualueella tullaan tekemään asemakaavamuutokseen vaadittavia selvityksiä, kuten maisemaselvityksiä, sekä rakennetun kulttuuriympäristön selvityksiä.
 • Asemakaavamuutoksesta pidetään yleisötilaisuus kaavaluonnoksen nähtävillä ollessa.
 • Vuorovaikutus asemakaavamuutosprosessissa tullaan varmistamaan tiedottamalla kaavan eri vaiheista ja varaamalla osallisille mahdollisuuden muun muassa lausua mielipiteensä asiasta.
 • Kaavan vaiheita ja tiedotusta voi seurata tällä sivustolla.
 • Työn edetessä eri vaiheiden mukaiset, nähtävillä pidettävät aineistot, kuten osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteineen, kaavakartta-, sekä ehdotus tullaan lisäämään sivulle.
 • Nurmeksen kaupunki ja Pohjois-Karjalan Osuuskauppa kehittävät yhdessä asemakaavamuutoksen tavoitteiden mukaisesti elinvoimaista Nurmesta!

 

Porokylän 131 kaupunginosan, korttelin 131 osan (YS ja P) ja katualueen asemakaavamuutos

- Kaavamuutosselostus ja OAS, liitteineen (luonnos)
- Kaavakartta (luonnos)

 

Radantaus 136 kaupunginosan, korttelin 156 osan (T-5) asemakaavamuutos

- Kaavamuutosselostus (ehdotus)

- Kaavakartta (ehdotus)

 

Porokylän 131 kaupunginosan asemakaavamuutos (Meijerin alue)

- Kaavaehdotus

- Kaavaselostus (ehdotus)

- Toteutusluonnos (ehdotus)

- Juustola, rakennusinventointi

 

- Kaavakartta (luonnos)

- Selostus ja OAS, liitteineen (luonnos)

- Toteutusluonnos (luonnos)

Voimaan tulleet kaavat

Yhteystiedot, Stiina Seitavuo

Yhteystiedot

Olli Kakkinen tekninen johtaja, vs. maankäyttöpäällikkö Kaupungintalo, Kirkkokatu 14 75500 Nurmes 04010 45750 olli.kakkinen(at)nurmes.fi
Stiina Seitavuo maankäyttösuunnittelija 04010 45716 stiina.seitavuo(a)nurmes.fi
Jarmo Komsa suunnitteluavustaja 05034 44662 jarmo.komsa(at)nurmes.fi