Navigaatiovalikko

Tietoa Nurmeksesta / Uusi organisaatio / teksti

Nurmeksen kaupungin organisaatio

Nurmeksen kaupungissa ylintä päätösvaltaa käyttää 31-jäseninen kaupunginvaltuusto. Valtuusto valitsee 9-jäsenisen kaupunginhallituksen ja lautakunnat.

Nurmeksen palveluorganisaatio jakautuu hyvinvointipalvelujen ja elinvoimapalvelujen toimialaan. Elinvoimapalvelut muodostuvat kaupunginhallituksen ja kaupunkirakennepalvelujen toimialoista.

Nurmeksen kaupungin organisaatiokaavio 1.6.2017

Toimielinorganisaatio

Nurmeksen kaupungin toimielinorganisaatiossa ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto. Valtuustossa on 31 valtuutettua.

Kaupunginhallituksessa on 9 jäsentä, joista valtuusto valitsee kaupunginhallituksen puheenjohtajan, sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginhallituksella on viisihenkinen henkilöstöjaosto, jonka puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenet sekä heidän henkikohtaiset varajäsenensä se valitsee keskuudestaan.

Tarkastuslautakunnassa on 5 jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Hyvinvointilautakunnassa on 9 jäsentä. Kaupunkirakennelautakunnassa on 9 jäsentä. Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajalla ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunkirakennelautakunnalla on kaksi jaostoa: tiejaosto ja lupajaosto.

Lisäksi Nurmeksessa toimii 6-jäseninen Pielisen Karjalan maaseutuhallinnon neuvottelukunta ja  9-jäseninen Siun Soten paikallinen neuvottelukunta.

Palveluorganisaatio

Kaupunki järjestää ja tuottaa hyvinvointi- ja elinvoimapalveluja. Kaupungin tuotanto-organisaatio jakaantuu hyvinvointi- ja elinvoimapalveluihin. Elinvoimapalvelut muodostuvat kaupunginhallituksen ja kaupunkirakennepalvelujen toimialoista.

Elinvoimapalvelujen kaupunginhallituksen toimiala vastaa erityisesti elinvoiman ja työllisyyden edistämisestä, sekä strategisesta maankäytöstä. Se vastaa koko organisaation ja rajapintojen hallinnon, henkilöstön, talouden ja työllisyyden, sekä konserniohjauksen yhteensovittamisesta ja muista yleisistä toimintaedellytyksistä.

Elinvoimapalvelujen kaupunkirakennepalveluiden toimiala vastaa erityisesti toimivan ja viihtyisän elinympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Tavoitteena on toimiva ja turvallinen kaupunki, joka vastaa hyvin asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeita.

Elinvoimapalvelujen toimintaa yhteensovittaa elinvoimapalvelujen johtoryhmä. Johtoryhmä koostuu kaupunginhallituksen ja kaupunkirakennepalveluiden toimialojen johtavista viranhaltijoista.

Hyvinvointipalvelujen toimiala vastaa hyvinvointipalvelujen kokonaisuudesta, vaikuttamistoimielinten toiminnasta ja Siun soten neuvottelukunnastaHyvinvointipalvelujen johtoryhmä yhteensovittaa hyvinvointipalvelujen toimialan toimintaa. Johtoryhmä koostuu hyvinvointipalvelujen toimialan johtavista viranhaltijoista.

Toimialat jakautuvat tulosalueisiin, jotka voivat jakaantua tulosyksiköihin.