Navigation Menu

Tietoa Nurmeksesta / Uusi organisaatio / teksti

Nurmeksen kaupungin organisaatio

Nurmeksen kaupungissa ylintä päätösvaltaa käyttää 35-jäseninen kaupunginvaltuusto. Valtuusto valitsee 9-jäsenisen kaupunginhallituksen ja lautakunnat.

Nurmeksen palveluorganisaatio jakautuu hyvinvointipalvelujen ja elinvoimapalvelujen toimialaan. Elinvoimapalvelut muodostuvat kaupunginhallituksen ja kaupunkirakennepalvelujen toimialoista.

Nurmes kaupungin organisaatio 1.1.2020 alkaen (pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan)

Toimielinorganisaatio

Nurmeksen kaupungin toimielinorganisaatiossa ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto. Valtuustossa on 35 valtuutettua.

Kaupunginhallituksessa on 9 jäsentä, joista valtuusto valitsee kaupunginhallituksen puheenjohtajan, sekä ensimmäisen, toisen ja kolmannen varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginhallituksella on 5-henkinen henkilöstöjaosto, jonka puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenet sekä heidän henkikohtaiset varajäsenet kaupunginhallitus valitsee.

Tarkastuslautakunnassa on 7 jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Hyvinvointilautakunnassa on 11 jäsentä. Kaupunkirakennelautakunnassa on 11 jäsentä. Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajalla ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunkirakennelautakunta valitsee keskuudestaan 5 jäsenisen lupajaoston. Jaoston jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Valitsemistaan jäsenistä lautakunta nimeää jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
 

Palveluorganisaatio

Kaupunki järjestää ja tuottaa hyvinvointi- ja elinvoimapalveluja. Kaupungin tuotanto-organisaatio jakaantuu hyvinvointi- ja elinvoimapalveluihin. Elinvoimapalvelut muodostuvat kaupunginhallituksen ja kaupunkirakennepalvelujen toimialoista.

Elinvoimapalvelujen kaupunginhallituksen toimiala vastaa erityisesti elinvoiman ja työllisyyden edistämisestä, sekä strategisesta maankäytöstä. Se vastaa koko organisaation ja rajapintojen hallinnon, henkilöstön, talouden ja työllisyyden, sekä konserniohjauksen yhteensovittamisesta ja muista yleisistä toimintaedellytyksistä.

Elinvoimapalvelujen kaupunkirakennepalveluiden toimiala vastaa erityisesti toimivan ja viihtyisän elinympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Tavoitteena on toimiva ja turvallinen kaupunki, joka vastaa hyvin asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeita.

Elinvoimapalvelujen toimintaa yhteensovittaa elinvoimapalvelujen johtoryhmä. Johtoryhmä koostuu kaupunginhallituksen ja kaupunkirakennepalveluiden toimialojen johtavista viranhaltijoista.

Hyvinvointipalvelujen toimiala vastaa hyvinvointipalvelujen kokonaisuudesta ja vaikuttamistoimielinten toiminnasta.  Hyvinvointipalvelujen johtoryhmä yhteensovittaa hyvinvointipalvelujen toimialan toimintaa. Johtoryhmä koostuu hyvinvointipalvelujen toimialan johtavista viranhaltijoista.

Toimialat jakautuvat tulosalueisiin, jotka voivat jakaantua tulosyksiköihin.

 

Kaupunginhallituksen toimialan tulosalueet ovat hallintopalvelut, ruokapalvelut, Pielisen Karjalan maaseutupalvelut ja Pielisen Karjalan lomituspalvelut.

 

Kaupunkirakennepalvelujen toimiala jakaantuu kolmeen tulosalueeseen, jotka ovat maankäyttö- ja lupapalvelut, tilapalvelut ja kuntatekniikan palvelut. Maankäyttö- ja lupapalvelut jakaantuu maankäytön ja lupa-asioiden (rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun) tulosyksiköihin. Tilapalveluihin kuuluu kaksi tulosyksikköä: rakennuttaminen ja isännöinti. Kuntatekniikan palveluihin kuuluu kadunrakennuksen tulosyksikkö.


Hyvinvointipalvelujen toimiala jakautuu neljään tulosalueeseen, jotka ovat opetus- ja koulutuspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut, vapaa-aikapalvelut ja kulttuuripalvelut. Opetus- ja koulutuspalvelut tulosalueen tulosyksiköitä ovat: Kirkkokadun koulu, Porokylän koulu, Valtimon koulu, Nurmeksen lukio ja Ylä-Karjalan kansalaisopisto. Varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat varhaiskasvatuksen alue 1 ja varhaiskasvatuksen alue 2 -tulosyksiköt. Vapaa-aikapalvelujen tulosyksiköt ovat nuorisopalvelut ja liikuntapalvelut. Kulttuuripalveluissa on kolme tulosyksikköä: kulttuuritoimi, kirjastopalvelut ja museo.