Navigaatiovalikko

Yleiskaavoitus

Yleiskaavoitus

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaava voidaan laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella.


Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Yleiskaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain. Alla linkit kaavoihin.


Nurmeksen opaskartta


Koko kunnan yleiskaava (oikeusvaikutukseton)
Yleiskaavakartta


Höljäkän osayleiskaava (kyläkaava)
Kaavakartta, kaavamerkinnät, selostus


Metsäkylä I
Indeksikartta, kaavakartat, osa1, osa2, osa3, kaavamerkinnät, selostus
Edellisen osittainen muutos: Sammaljärvi kartta ja selostus
(muutos karttaosalla 3)
 
Nurmeksen rantaosayleiskaavat


- Pielisen-Kuokkastenjärven rantaosayleiskaava
indeksikartta, kaavakartta, osa A, osa B, osa C, kaavamerkinnät, ja selostus
lyhennetty versio kaavamerkinnät


Edellisen muutokset: Haapolahti kartta ja selostus, Karsikkoniemi kartta ja selostus, Nurmesniemi I kartta ja selostus, Suusaari kartta ja selostus, Tetriniemi kartta ja selostus, Revonniemi kartta ja selostus, Koivuranta kartta ja selostus, Ellun alue kartta ja selostus, Vihtorila ja Koivula kartta ja selostus

- Nurmeksen keskustaajaman rantaosayleiskaava
indeksikartta, kaavakartta, Länsiranta, Itäranta ja Vinkerranta, kaavamerkinnät, ja selostus
Edellisen muutokset: Vinkerranta kartta ja selostus
 

Yhteystiedot, Stiina Seitavuo

Yhteystiedot

Olli Kakkinen tekninen johtaja, vs. maankäyttöpäällikkö Kaupungintalo, Kirkkokatu 14 75500 Nurmes 04010 45750 olli.kakkinen(at)nurmes.fi
Stiina Seitavuo maankäyttösuunnittelija 04010 45716 stiina.seitavuo(a)nurmes.fi
Jarmo Komsa suunnitteluavustaja 05034 44662 jarmo.komsa(at)nurmes.fi